Del

GRASP-festival

Forskere fra Absalon har været med i tilblivelsen af GRASP: En helt ny festival i Roskilde, som vil fremme bæredygtig forandring. En festival for kunst, aktivisme, forskning og fællesskab, der vil pege på tværfaglige løsninger på tidens store udfordringer.

Første udgave af GRASP finder sted i Roskilde-bydelen Musicon i dagene 18.—20. november og kommer særligt til at handle om kulturens forandringsskabende rolle i forhold til tidens store udfordringer med klimakrise og social ulighed.

GRASP vil pege på tværfaglige løsninger i krydsfeltet mellem kunstnerisk og musisk medborgerskab, aktivistisk byudvikling og bæredygtig innovation og forskning.

Målet er at gøre forskning og viden mere tilgængelig og styrke fællesskaberne blandt de forskere, studerende, kunstnere, praktikere og civilsamfundsorganisationer, der skal gennemføre de bæredygtige forandringer.


Læs mere
18. - 20. oktober 2021
MUSICON
Rabalderstræde 7
4000 Roskulde

Kontakt

Mikkel Snorre Wilms Boysen

7248 2059, msb@pha.dk