Del

Grundlæggende pædagogisk arbejde inden for 6-18 års området

Kunne du godt tænke dig at besidde viden, der giver dig mulighed for at reflektere over og fagligt begrunde, hvordan vi kan forstå kvalitet i det pædagogiske arbejde inden for 6-18 års området i SFO, klub eller skole?

På kurset arbejdes der med grundlæggende pædagogik på 6 - 18 års området, og hvordan dette ser ud i det pædagogiske landskab anno 2020. Herunder lægger kurset fokus på, hvad der er nyt og hvad der allerede eksisterer indenfor det fritidspædagogiske felt. Vi vil arbejde med kernebegreber, der karakteriserer pædagogisk arbejde på 6 - 18 års området, herunder hvad de indeholder, og hvordan de bringes i spil i din pædagogiske praksis.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

  • Du kommer til at besidde evnerne til at reflektere over, fagligt begrunde og udvikle pædagogfagligt arbejde inden for 6-18 års området
  • Du kan understøtte, udvikle og evaluere den pædagogiske praksis, gennem de aktiviteter institutionerne arbejder med ved at tage udgangspunkt i pædagogiske formål
  • Du kan samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere med afsæt i pædagogiske kernebegreber som trivsel, dannelse og fællesskaber inden for 6-18 års området

Fagligt indhold

  • Den almene fritidspædagogiske opgave, herunder fokus på rammesætning, lovgivning, målgrupper, ansvarsområder og etik. Fokus vil her være på vigtigheden af at kende til disse som en forudsætning for det pædagogiske arbejde
  • Tilrettelæggelsen af børns institutionaliserede hverdag, herunder hvilke pædagogiske formål pædagogiske aktiviteter har, og hvad de faglige begrundelser herfor er
  • At navigere i pædagogisk arbejde hvor børns medbestemmelse, ’valgfrihed’ og ’fri tid’ skal gå hånd i hånd med institutioners regler og rutiner samt udfordre disse, så de fagligt begrundes
  • Forældresamarbejdet som en pædagogisk opgave, hvor man bringer pædagogiske faglige begrundelser i spil i et ligeværdigt samarbejde med forældrene


Kurset er for dig, der

er optaget af at arbejde med kerneopgaver og -begreberne som fritidspædagogikken står på, og hvordan du kan udfordre og anvende disse i det aktuelle pædagogiske arbejde med børn på 6-18 område.Tilmelding
Campus Roskilde
1. september 2021
Start dato: 1. september 2021
Slut dato:  27. oktober 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. august 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 1/9+15/9+29/9+13/10+27/10
Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  7.950,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld
Campus Roskilde
28. februar 2022
Start dato: 28. februar 2022
Slut dato:  9. maj 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. december 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: 28/2+14/3+28/3+25/4+9/5 kl. 09.00-14.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  7.950,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld
Campus Roskilde
14. september 2022
Start dato: 14. september 2022
Slut dato:  27. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  7.950,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her