Del

Grundlæggende pædagogisk arbejde inden for 6-18 års området

Kunne du godt tænke dig at besidde viden, der giver dig mulighed for at reflektere over og fagligt begrunde, hvordan vi kan forstå kvalitet i det pædagogiske arbejde inden for 6-18 års området i SFO, klub eller skole?

På kurset arbejdes der med grundlæggende pædagogik på 6 - 18 års området, og hvordan dette ser ud i det pædagogiske landskab anno 2020. Herunder lægger kurset fokus på, hvad der er nyt og hvad der allerede eksisterer indenfor det fritidspædagogiske felt. Vi vil arbejde med kernebegreber, der karakteriserer pædagogisk arbejde på 6 - 18 års området, herunder hvad de indeholder, og hvordan de bringes i spil i din pædagogiske praksis.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

  • Du kommer til at besidde evnerne til at reflektere over, fagligt begrunde og udvikle pædagogfagligt arbejde inden for 6-18 års området
  • Du kan understøtte, udvikle og evaluere den pædagogiske praksis, gennem de aktiviteter institutionerne arbejder med ved at tage udgangspunkt i pædagogiske formål
  • Du kan samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere med afsæt i pædagogiske kernebegreber som trivsel, dannelse og fællesskaber inden for 6-18 års området

Fagligt indhold

  • Den almene fritidspædagogiske opgave, herunder fokus på rammesætning, lovgivning, målgrupper, ansvarsområder og etik. Fokus vil her være på vigtigheden af at kende til disse som en forudsætning for det pædagogiske arbejde
  • Tilrettelæggelsen af børns institutionaliserede hverdag, herunder hvilke pædagogiske formål pædagogiske aktiviteter har, og hvad de faglige begrundelser herfor er
  • At navigere i pædagogisk arbejde hvor børns medbestemmelse, ’valgfrihed’ og ’fri tid’ skal gå hånd i hånd med institutioners regler og rutiner samt udfordre disse, så de fagligt begrundes
  • Forældresamarbejdet som en pædagogisk opgave, hvor man bringer pædagogiske faglige begrundelser i spil i et ligeværdigt samarbejde med forældrene


Kurset er for dig, der

er optaget af at arbejde med kerneopgaver og -begreberne som fritidspædagogikken står på, og hvordan du kan udfordre og anvende disse i det aktuelle pædagogiske arbejde med børn på 6-18 område.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.