Del

Gruppe – og organisationspsykologi

Vil du styrke dine kompetencer til at tackle og facilitere gruppe- og organisationspsykologiske udfordringer, og blive bedre til at håndtere konflikter?

Du vil komme til at arbejde med udvikling i forhold til grupper og organisationer samt metoder, som kan understøtte udviklingsprocesser i grupper og organisationer.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, kan du indgå i samarbejder om håndteringen af de mest almindelige konfliktformer i såvel grupper som organisationer.

Du bliver i stand til at:

  • Anvende og vurdere intervention med henblik på at fremme udviklingsmuligheder i institutioner og organisationer
  • Vurdere betydningen af forskellige former for kommunikation i en gruppe- og organisationspsykologisk sammenhæng
  • Anvende og vurdere modeller for procesudvikling
  • Anvende relevante metoder til informationsindhentning til at vurdere udviklingsprocesser og -muligheder

Fagligt indhold

  • Gruppe- og organisationspsykologi med fokus på lærings- og forandringsteorier og modeller inden for gruppe- og organisationspsykologi
  • Teorier om ledelse, ledelsesfunktioner og organisationsudvikling
  • Organisatoriske beslutningsprocesser og samarbejdsformer
  • Organisatorisk udvikling på individ- og gruppeniveau


Modulet er for dig, der

som fagprofessionel er optaget af og gerne vil dygtiggøre dig i forhold til arbejde med organisationsudvikling.Cxense Display