Del

Thomas Heilmann's kursus i Indregulering og praktisk procesregulering

På kurset bliver der undervist i 'Den nødvendige teori og PID-regulering', Instrumentering og komponenter, Praktiske regulatorindstillingsmetoder og Procesinstrumentering.

Kursusmateriale er bogen Thomas Heilmann: "Praktisk regulering og instrumentering" 6. udgave. Det er forfatteren som underviser.
Der kræves ingen specielle matematiske forkundskaber for at følge kurset.


Fagligt indhold

1. dag

  • Reguleringsteknikkens grundbegreber
  • Systemtyper: Responser, ulineariteter, tidskonstant, dæmpning, dødtid, integrerende systemer
  • PID-regulering: Principperne gennemgås
  • Edb-simulering af PID-regulering
  • Dosis-pause regulering
  • Måleudstyr: Vigtigheden af måling. Henvisning til bogens kapitel om måleudstyr
  • Reguleringsventiler: Positioneren

2. dag

  • Praktiske regulatorindstillingsmetoder: Ziegler-Nichols og Heilmanns metoder. Demo af praktisk regulatorindstilling
  • Digitale regulatorer: Auto-Manuel, Auto‑tune, bumpless transfer, gain scheduling, reset-windup, sætpunktsrampe
  • Regulering af processer og anlæg - sammensatte reguleringssløjfer: Splitrangeregulering, Kaskaderegulering, Feedforwardregulering