Del

Human ernæring og sundhedsfremme

Dette modul er for dig, der ønsker grundlæggende viden om den humane organismes ernæring. Du får indsigt i aktuelle kostanbefalinger, og hvordan du kan være med til at sikre kvalitet i borgerens hverdag.

Vi belyser den humane organismes ernæring ud fra et ernæringsfysiologisk perspektiv, hvor du vil få forståelse for omsætning af energi og næringsstoffer. Du vil blandt andet få indsigt i officielle kostanbefalinger og kostråd. Samtidig bliver du indført i socioøkonomiske og kulturelle faktorers betydning for kostvaner. 
I undervisning fokuserer vi på kostanbefalinger, og hvordan anbefalingerne kan omsættes til praksis og specifikke målgrupper. Undervejs vil din egen praksiserfaring blive inddraget i undervisningen.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at anvende kostanbefalingerne og danskernes kostvaner til at identificere forskellige grupper i befolkningen, og om de lever op til næringsstofanbefalingerne
 • Du får redskaber til at kunne vurdere næringsstof- og kostanbefalinger ud fra fastsættelse af individets behov
 • Du udvikler færdigheder i forhold til at optage en kostanamnese
 • Du får redskaber til at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
 • Du får indsigt i, hvordan du kan indgå i samarbejde med andre faggrupper om at fremme forskellige målgruppers kostvaner

Fagligt indhold

 • Kostråd og formidling heraf til forskellige målgrupper
 • Optagelse af kostanamnese
 • Energibehovsfastsættelse og makronæringsstoffers omsætning og -anbefalinger
 • Udvalgte vitaminer, mineraler og antioxidanters omsætning og anbefalinger
 • Kostundersøgelsesmetodik
 • Den randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelse
 • Udvalgte teorier og metoder om, hvordan kostvaner påvirkes af individuelle socioøkonomiske og kulturelle forhold
 • Kostvaner og fødevareforbrug relateret til forskellige målgrupper og deres socioøkonomiske og kulturelle forhold
 • Fødevaredatabaser og kostberegning


Modulet er for dig, der

 • til daglig arbejder med kostanbefalinger og planlægning til forskellige målgrupper.

Interesseret?

I Lynge Plejeboliger har en række medarbejdere fået et ernæringsfagligt kompetenceløft, som var særligt skræddersyet til deres behov. Du kan læse mere om forløbet her.