Del

Inddragelse af børn, unge og familier

Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.

I arbejdet med børn, unge og deres familier i udsatte positioner, vil du som professionel få ny viden om området, og få finpudset dine kompetencer til at arbejde inddragende med målgruppen. 

Modulet vil blandt andet gøre dig i stand til at reflektere over praksis og teori i forhold til det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Evnen til at udvikle egen praksis i det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Kompetencen til selvstændigt at indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med barnet, den unge, familien samt andre betydningsfulde aktører
  • Evnen til at vurdere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende inddragelse af børn, unge og familier i udsatte positioner

Fagligt indhold

  • Teoretiske og etiske perspektiver, samt redskaber og metoder til inddragelse af barnet, den unge, forældre og øvrigt netværk
  • Facilitering af inddragende processer
  • Indsigt i tværprofessionelt arbejde


Modulet er for dig, der

arbejder med udsatte børn og unge og deres familier, som eksempelvis, socialrådgiver, pædagog og andre medarbejdere i børne-, unge- og familieafdelinger.Downloads

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler:

 Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere