Del

Indsatsområder, strategier og implementering

Sundhed dækker over et bredt felt af både nationale og internationale strategier for forskellige indsatsområder. På dette modul vil du få et overblik over, de sundhedsfremmende tendenser der er nu og samtidig få redskaber til at kunne planlægge sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Sundhed er et ord vi ofte møder i vores dagligdag, og danskernes sundhed er fortsat på den politiske dagsorden. Med et sundhedsfremmende og forebyggende fokus vil du på dette modul få indsigt i de mange indsatsområder og strategier, som findes både på lokale, nationale og internationale niveauer.
Du vil desuden få indsigt i aktuelle teorier, metoder og analysemodeller, med henblik på at kunne identificere relevante indsatsområder i din praksis.

Vi anbefaler at du har kendskab til forskellige begreber indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, hvilket svarer til indholdet fra uddannelsesretningens obligatoriske modul ‘Sundhedsindsatser og begreber i praksis’.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får metoder og redskaber til at kunne bidrage til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i egen praksis
 • Du får indsigt i tværfagligt samarbejde som udgangspunkt for borgerens sundhed
 • Du lærer at analysere og vurdere udvalgte sundhedsproblemers omfang og betydning ud fra et borger-, sundhedsfagligt og et samfundsperspektiv

Fagligt indhold

 • Sundhedsfremme- og forebyggelsesmålsætninger/-programmer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau
 • Strategier, teorier og metoder for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Organisatoriske rammer og tværfaglighed
 • Metoder til identifikation af indsatsområder, herunder sundhedsprofiler
 • Aktuelle analyse- og planlægningsmodeller, fx samfundsmedicinske og naturvidenskabelige modeller

Teknologi er i løbet af de senere år vundet ind på velfærds- og sundhedsområdet med ønsket om at sikre bedre livskvalitet for borgeren. Ønsker du at få styrket din viden indenfor anvendelse af velfærdsteknologi til mennesker med demens?

Demenshandleplanen 2016 skabte et øget fokus på udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, som et af flere tiltag for bedre trivsel blandt mennesker med demens.
Flere steder anvendes teknologier (såsom Virtual Reality og sanseskærme) flittigt i hverdagen på fx plejehjem. Dette til trods for, at der endnu kun er gennemført få studier i Danmark om effekterne hos brugerne.

På dette modul præsenteres du for nyeste viden indenfor velfærdsteknologi på demensområdet. I løbet af undervisningen vil du få indsigt i, hvordan velfærdsteknologien kan bidrage til at skabe øget livskvalitet for borgeren med demens. Samtidig vil du blive indført i etiske aspekter ved den teknologiske udvikling på velfærds- og demensområdet, og herunder reflektere over konsekvenser ved anvendelsen af velfærdsteknologi på demensområdet.

Det får du ud af modulet

 • Gennem nyeste evidensbaserede viden får du styrket din viden indenfor anvendelse af velfærdsteknologi til mennesker med demens
 • Du får viden om og øvelse i, at arbejde bevidst og kritisk med velfærdsteknologi på demensområdet
 • Ud fra arbejde med forskellige teknologier får du viden om og erfaring med muligheder for at understøtte indsatser, der kan fremme trivsel hos mennesker med demenssygdom
 • Du får kompetencer ift. at udvikle egen praksis og reflektere over konsekvenser af brugen af velfærdsteknologi til mennesker med demens

Fagligt indhold

 • Velfærdsteknologi i relation til demenssygdomme
 • Nyeste nationale og internationale resultater
 • Forskellige velfærdsteknologiske løsninger præsenteres og afprøves
 • Etik og jura i brugen af velfærdsteknologi

Modulet er for dig, der

 • arbejder indenfor demensområdet enten i en kommune, på plejehjem, bosted eller sygehus

Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel arbejder med eller interesserer dig for sundhedsfremme og forebyggelse ud fra et nationalt og internationalt perspektiv
 • ønsker at udvikle dine kompetencer i forhold til at udvikle, planlægge samt igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.