Del

Informations- og dialogmøde om specialuddannelse for sygeplejersker i borgernær sygepleje

Specialuddannelse i borgernær sygepleje er nu nært forestående og Professionshøjskolen Absalon forventes at tilbyde specialuddannelsen med forventet studiestart ultimo 2018.

En del af den nationale handleplan for den ældre medicinske patient har fokus på at sikre et kompetenceløft for sygeplejersker i kommunerne, en intention som nu bliver en realitet.

For at sikre den bedst mulige kvalitet og forankring i praksis er mødet tilrettelagt dels med en informationsdel med fokus på uddannelsens indhold og struktur dels som et dialogmøde, hvor samarbejdet mellem kommunerne og professionshøjskolen skal drøftes med henblik på at give medarbejdere i kommunen et kvalificeret kompetenceløft. 

Program for informationsmødet

  • Hvad indeholder uddannelsen, og hvordan kan et uddannelsesforløb struktureres? 
  • Hvad kan dette kompetenceløft forventes at betyde for sygeplejen i det nære sundhedsvæsen dels for kommunen, den enkelte medarbejder og sidst med ikke mindst for borgeren, der møder sundhedsvæsenet. 
  • Det fremtidige samarbejde - hvordan sikrer vi de bedst mulige betingelser og vilkår?

Hvem er mødet for

Informations- og dialogmødet er relevant for sygeplejersker ansat i kommuner, chefer, ledere, uddannelses- og udviklingsansvarlige vejledere og konsulenter i det nære sundhedsvæsen.

Pris

Gratis, men kræver tilmelding.

Læs mere om uddannelsen her

Tilmelding
6. september 2018
15:00 - 17:00

Campus Næstved
Parkvej 190
4700 Næstved

Kontakt

Ann-Berit Schelde

7248 3182, asc@pha.dk

Cxense Display