Del

Inkluderende og fællesskabende pædagogisk arbejde inden for 6-18 års området

Interesserer du dig for arbejde med børn og unges fællesskaber og det inkluderende pædagogiske arbejde inden for 6-18 års området i SFO, klub eller skole? Dette kursus gør dig kvalificeret til at arbejde med lige netop dette.

På dette kursus arbejder vi med børne- og ungdomsfællesskaber i både det inkluderende pædagogiske arbejde og det almene fritidspædagogiske arbejde. På kurset vil du få viden om børn og unges perspektiver, deltagelsesmuligheder og praksisfællesskaber. Hertil vil du få viden om, hvordan du understøtter det pædagogiske arbejde med børn og unges fællesskaber på tværs SFO, skole og i børn og unges hverdagsliv på tværs af interessefællesskaber, årgangsfællesskaber og venskaber.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

  • Du får viden om social inklusion, fællesskabsforståelser og deltagelsesmuligheder samt måder at arbejde med børn og unges perspektiver gennem deltagelse, involvering og inddragelse af børn og unge
  • Du kan reflektere over og arbejde med børns perspektiver og inddrage disse aktivt i det pædagogiske arbejde, fx i forbindelse med udvikling af faglige aktiviteter og til at understøtte alle børn og unges deltagelse i fællesskaber
  • Du kan fagligt begrunde og udvikle det pædagogiske arbejde gennem inddragelse af børns perspektiver med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge

Fagligt indhold

  • Børn og unges deltagelsesmuligheder som afgørende for trivsel og udvikling gennem viden og indsigt i forskellige forståelser af deltagelsesbegrebet. Hertil måder at arbejde med deltagelse, inddragelse og involvering af børns perspektiver
  • Analyser af pædagogisk arbejde der understøtter, hvordan børn og unge danner fællesskaber i et fælles liv med hinanden på tværs ad institutions- og hverdagsliv. Fx på tværs af klassens fællesskaber, aldersheterogene fællesskaber og interessefællesskaber
  • At udvikle pædagogisk arbejde ved at blev bedre til at navigere i og balancere mellem voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter, der skaber betingelser og rammer for, at børn og unge oplever et meningsfuldt hverdagsliv
  • Arbejde med dialoger om det gode og svære børne- og ungeliv. Det kan fx ved at arbejde med at sætte ord på svære samtaler, grænseoverskridende oplevelser, stjernestunder eller svære stunder


Kurset er for dig, der

ønsker mere viden om samt at udvikle pædagogisk arbejde med blik for børn og unges deltagelsesmuligheder i deres skole- og fritidsliv, så alle trives og oplever sig som en del af et fællesskabTilmelding
Campus Roskilde
14. oktober 2021
Start dato:14. oktober 2021
Slut dato:  9. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. september 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 14/10+28/10+11/11+25/11+9/12
Undervisningstidspunkt: Torsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration

ECTS: 2

Tilmeld
Campus Roskilde
19. april 2022
Start dato:19. april 2022
Slut dato:  7. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:19. februar 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: 19/4+3/5+17/5+31/5+7/6 kl. 09.00-14.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 7.950,00 DKK

ECTS: 2

Tilmeld
Campus Roskilde
11. oktober 2022
Start dato:11. oktober 2022
Slut dato:  6. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 7.950,00 DKK

ECTS: 2

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her