Del

Inklusionsledelse

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan håndtere ledelsen af den inkluderende skole og institution, herunder læringsledelse, motivation og forandringsledelse.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du som leder forstår, hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler kerneydelsen i skoler og institutioner.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du vil på dette modul udvikle din kompetencer, så du kan analysere udfordringer og problemer samt udarbejde handleplaner, for en inkluderende praksis på den enkelte skole eller institution på reflekterende vis

Fagligt indhold

Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Du vil blive præsenteret for teorier og modeller om inklusion og ledelse af struktur, kultur og processer, der fremmer inklusion opad, nedad og udad i organisationen
  • Fremme praksisfællesskaber, der sikrer lokal tilpasning og motivation


Modulet er for dig, der

er leder, eller har ambitioner om at blive leder. Modulet er også for dig, der bedriver ledelse på dagtilbudsområdet.