Del

Institutionsledelse

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan varetage rollen som leder af den offentlige institution under hensyntagen til forskellige professioner.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan indgå i og lede det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af egen institution.


Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner. Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Formidle institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere/medarbejdergrupper.
  • Vurdere teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner i forhold til problemstillinger fra egen ledelsespraksis.
  • Begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller- og teorier i forhold til problemstillinger i egen ledelsespraksis.


Modulet er for dig, der

  • er leder, eller har ambitioner om at blive leder
  • bedriver ledelse på dagtilbudsområdet.


Cxense Display