Del

Integration af migranter

Lær at arbejde helhedsorienteret med de komplekse problemstillinger, som kan opstå i arbejdet med integration

Der er i integrationsindsatsen gode muligheder for at skabe unikke samarbejder på tværs af professioner og med civilsamfundet.

Ved blandt andet at etablere disse samarbejder kan du være med til at skabe en helhedsorienteret integrationsindsats, der tænker integrationen fra alle vinkler.

Det får du ud af modulet

 • Overblik over de organisatoriske rammer for integrationsarbejdet med migranter og den gængse praksis, så du kan identificere dit handlerum og udvikle egen praksis
 • Metoder og viden, så du kan vurdere komplekse problemstillinger i forbindelse med integration af migranter
 • Indblik i dine muligheder for at skabe meningsfuldt samarbejde med aktører fra civilsamfundet og andre sektorer
 • Kommunikative værktøjer til at formidle faglige problemstillinger og tiltag til migranter og samarbejdspartnere.

Fagligt indhold

 • Integration
 • Levevilkår blandt migranter i Danmark
 • Lovgivning
 • Organisering og aktører i indsatsen
 • Tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med civilsamfundet
 • Helhedsorienteret integrationsarbejde
 • Krise og traumatisering.


Modulet er for dig, der

arbejder med integrationen af migranter, og som ønsker at forstå det organisatoriske felt og mulighederne for samarbejde på tværs af sektorer og professioner.