Del

Interkulturelt socialt arbejde

Det er i dag givende at kunne kommunikere og samarbejde på tværs af kulturelle forskelle - også inden for socialt arbejde.

I forbindelse med integrationsindsatsen og i socialt arbejde har mennesker med forskellige kulturelle baggrunde skabt nye udfordringer og muligheder, der kan være svære at finde rundt i uden en forståelse for, hvordan kultur kan spille ind i vores måder at handle og tænke på i hverdagen.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i kulturforståelser og interkulturel kommunikation
  • Indblik i teorier og metodiske tilgange inden for interkulturelt socialt arbejde
  • Forståelse for, hvordan du kan inddrage din nye viden i løsningen af komplekse, interkulturelle problemstillinger i praksis
  • Mulighed for at udvikle din egen praksis i socialt arbejde med fokus på den interkulturelle tilgang.


Fagligt indhold

  • Kultur, kulturforståelse og kulturelle identiteter
  • Interkulturel kommunikation 
  • Kulturel mangfoldighed og anerkendelse
  • Kategorisering og diskurser omkring etniske minoritetsborgere
  • Integration og levevilkår for etniske minoritetsborgere
  • Etniske minoritetsborgeres inklusion og deltagelse på udvalgte områder.Modulet er for dig, der

arbejder med eller interesserer dig for socialt arbejde, der går på tværs af sociale og kulturelle forskelle. Du ønsker en dybere forståelse for, hvordan du kan forholde dig til de interkulturelle muligheder og problemstillinger, du møder i dit arbejde.