Del

Iscenesættelse og performative processer

Vil du lære at iscenesætte performative processer og få indblik i betydningen af performative processer som led i kunst- og kulturformidling?
På dette modul arbejder vi med iscenesættelse og performative processer og undersøger forskellige metoders muligheder i arbejdet med børn og unges identitetsdannelse og udvikling.

Modulet bygger på undersøgelser af performances og sociale interventioner. Et centralt spørgsmål er, hvordan disse kan være med til at give børn og unge rum til egne selviscenesættelser, hvor de kan udvikle nye relationer og fællesskaber?

De performative processer åbner mulighed for at udvikle sociale rum med overskridende karakter og transformation. Vi afprøver, hvordan vi bedst kan skabe rammer, som udvikler børn og unges identitet og giver dem lyst til at bidrage som aktører i en fælles social praksis.

Ved at udvikle og afprøve forskellige interaktive rum og performative tværdisciplinære konstruktioner får du kropslige, praktiske og teoretiske erfaringer. Gennem dialog og fælles afprøvninger vil vi på holdet diskutere det læringsmæssige og de dannelsesmæssige potentialer, metoderne hver især rummer i arbejdet med børn og unge.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul,

 • har du kendskab til og begyndende erfaring med at benytte iscenesættelse af performative processer som led i kunst- og kulturformidling
 • har du erhvervet dig en teoretisk forståelsesramme, der giver indblik i performative metoder samt betydningen af iscenesættelse som et pædagogisk greb i arbejdet med børn og unges identitets- og udviklingsprocesser
 • har du kompetence til at kunne skabe æstetisk erfaring i samspillet mellem rum, krop og medier samt kan reflektere over de relationer, der udvikles gennem varierede rumkonstruktioner
 • kan du anvende metoder, der udvikler børn og unges refleksivitet og selvaktivisme

Fagligt indhold

Iscenesættelse og performative udtryk:

 • Selviscenesættelse i identitets- og relationsarbejde
 • Normer, køn og kropslige identitetsmarkører
 • Æstetiske læreprocesser og performativ læring

Subjektivering, iscenesættelse og positionering, herunder:

 • Medinddragelse, dannelse og interaktivitet
 • Kvalificering af arbejdet med sansemæssige impulser
 • Iscenesættelser og atmosfære

Kunstaktivisme inden for og udenfor rammerne af kunst- og kulturinstitutioner i arbejdet med:

 • Events og sociale platforme som katalysator for handling og forandring
 • Installationer, der aktiverer tid, rum, krop og relation
 • Kultur og natur, der forholder sig til det stedspecifikke

Rumkonstruktion, interaktivitet og samspil mellem krop, medier og rum:

 • Forholdet mellem somaæstetik og perceptuel erfaring
 • Den hybride og sammensatte krop (medier og teknologi)
 • Krop og ting i det interaktive rum (materialitet og immaterialitet)


Modulet er for dig, der

ønsker at arbejde professionelt med performative processer, der inddrager børn og unge.Tilmelding
Campus Roskilde
21. april 2022
Start dato:21. april 2022
Slut dato: 17. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Torsdage/Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her