Del

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Få indsigt i jobcenterets rolle og placering inden for den samlede organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenteret er en central figur i beskæftigelsesindsatsen, og det er derfor vigtigt at have en god forståelse for jobcenterets funktion, organisering og styring. Modulet gør dig bedre i stand til at håndtere fremtidige ændringer og nye arbejdsgange.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i baggrunden for den nuværende beskæftigelsespolitik, og hvordan beskæftigelsesindsatsen organiseres og styres
  • Forståelse for jobcenterets funktion inden for den samlede organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • Konkret viden om, hvordan du faciliterer professionelle samtaler, og hvordan du kan inddrage de lærte metoder og teknikker i din egen praksis
  • Overblik over dokumentationskravet og de forskellige værktøjer, der kan støtte dit arbejde med den lovpligtige dokumentation
  • Indblik i, hvordan du kan arbejde systematisk med at optimere dine borgerrettede samtaler afhængigt af målgruppen.

Fagligt indhold

  • Jobcentrets funktion inden for den samlede organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • Den juridiske ramme for jobcentrets indsats
  • Introduktion til værktøjer i og dokumentationskrav til jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet
  • Borgerrettede samtaler i jobcentret
  • Jobcentermedarbejderens rolle som myndighedsperson.


Modulet er for dig, der

der arbejder eller ønsker at arbejde i et jobcenter og ønsker at opkvalificere dine evner for sagsbehandling og den nære borgerkommunikation.