Del

Juridisk metode

Med skiftende lovkrav og nye muligheder for offentlig forvaltning er det vigtigt, du har den nødvendige forståelse for, hvordan man sikkert anvender juridisk metode.

Det er vigtigt, så du effektivt kan sætte dig ind i ny og eksisterende lovgivning og imødekomme fremtidens forandringer.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Kompetencer til at udføre juridisk arbejde med både danske og EU-retlige retskilder, så du kan producere saglige løsninger på juridiske problemer
  • Redskaber, så du kan finde de relevante retskilder til forskellige juridiske udfordringer
  • Indsigt i sammenspillet mellem forskellige institutioner, der påvirker de danske retsregler
  • Færdigheder i juridisk argumentation, så du kan vurdere og begrunde juridiske valg
  • Forståelse for den gensidige påvirkning mellem retsregler og samfund.

Fagligt indhold

  • Danske og EU-retlige retskilder og deres indbyrdes forhold
  • Metoder til fortolkning og informationssøgning
  • Retlige aktører og institutioner, herunder Folketinget, forvaltningen og domstolene - og hvordan disse påvirker hinanden
  • Anvendelse af retlig regulering af samfundsmæssige problemstillinger.


Modulet er for dig, der

gerne vil lære at tænke mere juridisk, så du ved, hvordan du sikrest muligt finder frem til løsninger på nye og gamle problemstillinger. Det kan også være, du ønsker en større forståelse for den juridiske måde at arbejde på, så du bedre kan vejlede og samarbejde med juridiske medarbejdere.