Del

Karrierevejledning af voksne

Du får et vejledningsfagligt afsæt til din praktisering af voksenvejledningen

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • baggrund for at udvælge og anvende relevante vejledningsmetoder – og aktiviteter, der kan imødekomme voksnes forskellige forudsætninger og samtidig kan understøtte de processer, overgange og valg, som er forbundne med voksnes uddannelse, beskæftigelse, job og karriereforløb
 • indsigt i faktorer og forhold, der kan indvirke på voksnes situation, udfordringer og perspektiver, når det gælder deres egne fremtidsmuligheder, -veje og -valg  
 • indblik i voksnes muligheder for livslang læring, herunder kompetenceudvikling og uddannelse
 • et vejledningsfagligt afsæt til løsning af voksenvejledningens opgaver og til udvikling af voksenvejledningens praksis

Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejledningspraksis eller -interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

 • Vejledningsmetoder, - aktiviteter og -forløb målrettet voksnes forudsætninger, udfordringer, ressourcer, udvikling og muligheder
 • Karrierevalgsteoriers anvendelse i voksenvejledning
 • Teorier, forskning og tilsvarende afsæt til forklaring af de problemstillinger og udfordringer, voksne kan opleve i forbindelse med uddannelse, job, ledighed og karriere
 • Voksenvejledningens opgaver, målgrupper, organisering og lovgivningsmæssige rammer
 • Psykologiske og sociologiske perspektiver på de forhold og vilkår, som kan indvirke på voksnes valg og overgange i uddannelse og på arbejdsmarkedet   
 • Voksnes muligheder i uddannelse og på arbejdsmarkedet
 • Et særligt fokus på de målgrupper af voksne, som du og dine medstuderende er vejledere for og har interesse i

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis, bl.a. når du afprøver metoder eller foretager en undersøgelse, du efterfølgende drøfter udbyttet af sammen med dine medstuderende. Du får ligeledes mulighed for gensidig vidensudveksling i de gruppeøvelser og – opgaver, der indgår. Hermed inspireres du også af dine medstuderendes praksis, viden og erfaringer. Endvidere vil  undervisningen inddrage din og dine medstuderendes praksis, målgrupper og specifikke interesser inden for voksenvejledningen.Modulet er for dig, der

 • har eller ønsker vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i
 • den kommunale ungeindsats
 • jobcentre og A-kasser
 • den forberedende grunduddannelse
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • højskoler, fri fagskoler
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • it-baseret vejledning
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • kriminalforsorgen
 • coaching og mentorindsats