Del

Kommunalret

Bliv klogere på de elementære dele af kommunalretten, sådan at du kan tage stilling til og formidle kommunalretlige spørgsmål og problemstillinger.

Kravene til selvstændigt at kunne navigere i den gængse kommunalret bliver større og større, som omstillingsparatheden og kravet om effektivisering øges i de kommunale forvaltninger.

Modulets formål er at give den studerende et indgående kendskab til de vigtigste kommunalretlige regler og grundsætninger. Der fokuseres på de juridiske rammer og regler for det kommunale forvaltningsarbejde og ligeledes tilsynet med kommunerne.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om grundlæggende regler om kommunalbestyrelsens opgaver, kommunernes øvrige forhold og det statslige tilsyn med kommunerne, samt viden om kommunalfuldmagten og rammerne herfor
  • Færdigheder i at kunne identificere relevansen af de kommunalretlige retskilder for givne opgaver og organisering i den kommunale forvaltning
  • Grundlæggende kendskab til gældende retskilder på det kommunalretlige område især kommunestyrelsesloven, samt indsigt i samspillet mellem forvaltningsret og rammerne for organiseringen af kommunerne
  • Kompetencer til selvstændigt at vurdere lovligheden og rimeligheden af forskellige kommunale tiltag ud fra kommunalfuldmagten
  • Kompetencer til at rådgive kolleger og chefer omkring kommunalretlige problemstillinger, samt overblik til at forebygge fejl og forbedre serviceoplevelsen hos borgeren.

Fagligt indhold

  • Centrale dele af kommunalretten
  • Kommunernes organisation og regelgrundlag
  • Kommunalfuldmagten
  • Reglerne for tilsynet med kommunerne.


Modulet er for dig, der

arbejder som ansat i den kommunale administration. Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet ekstern kontakt med enten borgere, andre myndigheder eller ansatte, der arbejder med sekretariatsbetjening med behov for vurderinger af lovmæssigheden i beslutningstiltag, indstillinger og oplæg.