Del

Krop, bevægelse og kommunikation

Få kompetencer til at arbejde mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelse på baggrund af indsigt i forhold mellem bevidsthed, krop, psyke og betydningen af aktiv deltagelse i grupper med fysisk aktivitet.

På dette modul er der fokus på psykomotoriske faktorer, der kan medvirke til at fremme borgerens/patientens recovery.  

 

 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere tiltag vedr. idræt, krop og bevægelse, der er relateret til arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelse, herunder med inddragelse af borger, netværk og lokal samfund
  • Tilrettelægge sammenhængende, anerkendende og helhedsorienterede bevægelsesaktiviteter ud fra borgerens perspektiv og med særlig opmærksomhed rettet mod forebyggelse, sundhedsfremme, recovery, rehabilitering og empowerment
  • Bidrage til udvikling af egen pædagogisk praksis inden for det faglige område

Fagligt indhold

  • Forholdet mellem bevidsthed, krop og psyke
  • Kroppens, betydning for psykosocial rehabilitering og mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelser
  • At opnå viden om og betydning af borgerinddragelse og herunder opnå viden om CDOI (Client-Directed Outcome-Informed) behandling, herunder viden om feedback informed treatment og behandlingseffekt set i forhold til fysisk og kropslig aktivitet
  • Forebyggelse, sundhedsfremme, recovery, rehabilitering og empowerment i relation til borgere og deres netværk i det psykiatriske og socialpsykiatriske felt
  • At opnå viden om fænomenologisk metode og kroppens fænomenologiModulet er for dig, der

er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut.              Tilmelding
Campus Roskilde
19. oktober 2021
Start dato: 19. oktober 2021
Slut dato:  21. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery. Tirsdage kl. 9.00 - 14.30.
Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris:  11.000,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her