Del

Kommunikation og organisation

På modulet vil du lære om, hvordan du kan foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis.

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du  kan reflektere over teorien i praksis, og dermed skabes der en forankring af læring og udvikling i ledelsespraksis.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du udvikle din viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.

  • Identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.


Fagligt indhold

Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Vil tilegne dig viden om teorier og begreber om kommunikation og organisation.

  • Udvikler dine færdigheder til at kunne iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger.

  • Kan anvende og begrunde dine valg af metoder i en ledelsesmæssig praksis og på reflekteret vis.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, eller har ambitioner om at blive leder. Valgmodulet er derfor, for dig der gerne vil lære om kommunikation og betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt.