Del

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen

Styrk dine almene kompetencer i mødet med borgeren i beskæftigelsesindsatsen.

Det er essentielt for den gode kontakt mellem dig og borgeren, at du er velorienteret og trænet i de forskellige måder at kommunikere og samarbejde på som myndighed.

Med viden om kommunikation og samarbejde sikrer du, at din viden og erfaring bliver hørt og forstået, så det kommer den ledige til gode.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i udviklings- og læringsteori samt centrale kommunikationsteorier og metoder
  • Overblik over forskellige vejledningsmetoder og deres konsekvenser for relationen i vejledningen, så du kan tilpasse din vejledning efter forskellige målgrupper
  • Redskaber, så du kan arbejde målrettet og systematisk i dine professionelle samtaler med borgere
  • Konkrete metoder og viden, så du kan afklare den lediges ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål og bringe det i spil konstruktivt.

Fagligt indhold

  • Den professionelle samtale og dens organisatoriske rammer
  • Kommunikationsteori, relationsteori og konfliktteori
  • Metoder og teknikker i beskæftigelsesorienteret vejledning og jobsamtaler, herunder borgerens ledigheds- eller sygefraværsforløb, myndighedsrollen etc.
  • Kommunikation og samarbejde i mellem professionelle - skriftlig og mundtlig, etik i samarbejdet på tværs af fag og sektorer.


Moduler er for dig, der

gerne vil styrke dine almene kompetencer i mødet med borgeren i beskæftigelsesindsatsen. Du vil eksempelvis gerne mindske risikoen for misforståelser og ukonstruktive samtaler med den ledige og fremme dine kommunikations- og samarbejdsevner.