Del

Kommunikation

Arbejder du som sundhedsprofessionel? Og ønsker du at udvikle dine kommunikative kompetencer i din praksis? Så læs mere her.

10Ects pointValgmodul


Du får mulighed for at sætte fokus på de udfordringer, du oplever, når du kommunikerer med borgeren/patienten, den studerende eller med andre ansatte i sundhedssektoren. 

På modulet får du styrket din evne til at beskrive og argumentere for kommunikative problemstillinger i praksis og til at foretage systematiske analyser med inddragelse af kommunikationsteorier og -modeller, samt resultatet af udviklings- og forskningsarbejde.


Læs mere:

Få styrket din evne til at beskrive og argumentere for kommunikative problemstillinger i praksis og til at foretage systematiske analyser med inddragelse af kommunikationsteorier og -modeller, metoder samt resultatet af udviklings- og forskningsarbejde.

Du får mulighed for at sætte fokus på de udfordringer, du oplever, når du kommunikerer med borgeren/patienten/ pårørende, den studerende, tværprofessionelle samarbejdspartnere eller andre ansatte i sundhedssektoren.

Det får du ud af forløbet

Der får indsigt i og forståelse for den kompleksitet der ligger indlejret i kommunikationen i en sundhedsfaglig kontekst.  Du får mulighed for praksisnært at øve og reflektere over teorier og metoder, der belyser kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde

Du opnår færdigheder i at anvende og formidle teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren samt analysere og vurdere disse.

Kommunikationen i feed up back og forward såvel skriftlig som mundtlig

Du tilegner dig kompetencer til at håndtere kommunikative problemstillinger og for forståelse for hvordan det at kommunikere på og dermed forskellige konfliktadfærd, har betydning og vil forstå at kunne indgå i innovative, komplekse udviklings og forandringsprocesser

Inspiration til relevant litteratur og små øvelser mellem de enkelte gange så der sikres at afsættet er i praksis.

Fagligt indhold

 • Kommunikationsteori, metoder
 • Argumentationsteorier og appelformer
 • Mundtlig formidling
 • Skriftlig formidling
 • Kort tids kommunikation
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer
 • Typer af mennesker og kommunikation
 • Psykologiske vinkler på kommunikation
 • Kommunikation og konfliktadfærd
 • Lytte og kunsten at lytte
 • Køns- og kulturelle aspekters betydning for kommunikation
 • Non-verbale perspektiver på kommunikation
 • Webkommunikation

Modulet er for dig

Der som sundhedsprofessionel ønsker at udvikle din kommunikative viden, færdigheder og kompetencer, med afsæt i din praksis

Ønsker du at styrke dine kommunikative kompetencer i det digitale samarbejde med andre sundhedsprofessionelle og borgere med KOL?

God digital kommunikation og et velfungerende digitalt samarbejde mellem patienter, borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle, på tværs af fag og sektorer, kan være afgørende for, at patienter og borgere med KOL oplever autonomi og livskvalitet. På dette modul sætter vi fokus på digital kommunikation og samarbejde, med et særligt sigte på TeleKOL. 

På modulet arbejder vi med relevante teorier, metoder og værktøjer, der gør dig i stand til at kommunikere, rammesætte og samarbejde digitalt med borgere, pårørende og kolleger i den sundhedsprofessionelle praksis.

Det får du ud af modulet

 • Du får redskaber til, hvordan du som sundhedsprofessionel kan bruge digital kommunikation i dit arbejde
 • Du får digitale værktøjer i praksis
 • Du får viden om overlevering af information, når kommunikationen foregår digitalt
 • Du får forståelse for hvilken rolle etik, kultur og socioøkonomi kan spille i anvendelsen af digitale medier
 • Du får færdigheder i at anvende teori og metoder til håndtering af kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren
 • Du får redskaber til at forbedre dine kommunikative samarbejdsevner i praksis

Fagligt indhold 

 • Behov og udfordringer i digital kommunikation i det sundhedsprofessionelles samarbejde mellem borgere/patienter og pårørende.
 • Digital kommunikation i samarbejde mellem sundhedsprofessionelle (tværprofessionelt og tværsektorielt).
 • Digital kommunikation i et borgerperspektiv, herunder borgerens selvhjælpsplan som et gennemgående og centralt værktøj, med øje for at understøtte borgerens autonomi og livskvalitet.
 • Digitale værktøjer i praksis - afprøvning, implementering, monitorering og evaluering.
 • Udviklings- og forandringsprocesser, der vedrører kommunikation i sundhedssektoren.
 • Etiske, strukturelle, sociale, individuelle og kulturelle aspekter og dets betydning for digital kommunikation og samarbejde.

Modulet er for dig, der 

Er sundhedsprofessionel eller ansat i sundhedssektoren (primær/sekundær), og arbejder med borgere med KOL. 

Download handout til print


Interesseret?

I Lolland Kommune manglede de et uddannelsesforløb til deres frivillige. Nedenfor kan du læse om deres skræddersyede uddannelsesforløb, som blev lavet på baggrund af dette modul.Kommunikation

Absalon hjalp med forløbet ingen andre havde

De ældre i Lolland Kommune har stor glæde af frivilliges aktive samvær, og udviklede i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon det helt rigtige uddannelsesforløb til deres frivillighedskoordinatorer.

Læs mere her

INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.