Del

Kommunikation

Arbejder du som sundhedsprofessionel? Og ønsker du at udvikle dine kommunikative kompetencer i din praksis? Så læs mere her.

10 Ects point Valgmodul


Du får mulighed for at sætte fokus på de udfordringer, du oplever, når du kommunikerer med borgeren/patienten, den studerende eller med andre ansatte i sundhedssektoren. 

På modulet får du styrket din evne til at beskrive og argumentere for kommunikative problemstillinger i praksis og til at foretage systematiske analyser med inddragelse af kommunikationsteorier og -modeller, samt resultatet af udviklings- og forskningsarbejde.


Et godt samarbejde med pårørende tilfører mange ressourcer til kerneopgaven. Dels kan det bidrage til at hverdagens arbejde glider lettere, og samtidig skaber det livskvalitet for borgeren. Dette modul ruster dig til at møde, forstå og samarbejde med pårørende. 

Et godt samarbejde med pårørende kræver kompetencer i at se den pårørendes ressourcer og invitere til samarbejde; med borgeren som det fælles fokus. På dette modul arbejder vi med relevante teorier, metoder og værktøjer, der gør dig i stand til at rammesætte og kommunikere med pårørende i gensidig forståelse og hjælpsomhed.

Det får du ud af modulet

 • Du opnår kompetencer til at ud- og afvikle værdige indflytnings- /behandlings- /afslutningsforløb i samspil med borgeren og dennes pårørende
 • Du bliver i stand til at screene pårørendes ressourcer og afstemme forventninger
 • Du styrker din forståelse af relationen mellem pårørende og den pågældende borger, samt hvordan denne relation kan påvirke samarbejdet
 • Du bliver klædt på til at kommunikere med pårørende om ting af relevans for borgeren og samarbejdet
 • Du opnår viden og kompetencer, der sætter dig i stand til at fungere som ambassadør for det gode pårørendesamarbejde på din arbejdsplads, og stå i spidsen for at udvikle og iværksætte konstruktive tiltag til et bedre pårørendesamarbejde

Fagligt indhold

 • Velfærdspolitisk tilgang til pårørendesamarbejde
 • Opgaveglidning – nødvendigt eller frivilligt – hvordan?
 • Pårørendes relevans i (hverdags)rehabilitering og for borgerens livskvalitet
 • Screening af pårørendes ressourcer og muligheder for deltagelse i samarbejdet
 • Kommunikation om og med pårørende
 • Kendskab til pårørendes livssituation og følelser/oplevelser i pårørenderollen
 • Forskelle i professionelles og pårørendes forståelse af sygdomsforløb
 • Brug af pårørendes bidrag til kognitivt svækkede borgeres livshistorier
 • Metoder til gensidig forventningsafstemning af bidrag til samarbejdet
 • Magt og konfliktmønstre og løsningsmetoder i samspillet mellem professionel, borger og pårørende
 • Metoder til planlagt, konstruktivt samarbejde

Modulet er for dig, der

 • i din daglige praksis har direkte pårørendekontakt, som rådgiver og vejleder pårørende og kolleger i det gode pårørendesamarbejde.

Du kan fx være sundheds-, social- eller pædagogfagligt uddannet og arbejde i funktioner som pårørendevejleder, demenskoordinator, hjerneskadekoordinator, forløbskoordinator e.l. på sygehus, rehabiliteringscenter, botilbud eller hjemmepleje.

Der er i dag stigende opmærksomhed på nødvendigheden af et styrket samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske skel. Uanset hvor vi arbejder, må vi erkende, at vi ikke er alene om at lykkes.

Forskningen viser, at de organisationer der er gode til at samarbejde, også er mere effektive og bedre arbejdspladser. Vi bliver nødt til at styrke vores evne til at samarbejde på tværs, hvis vi skal lykkes i fremtiden. Dette kræver, på tværs af organisationen, et indgående kendskab til både fælles mål og hinandens forskellige fagligheder, kompetencer og opgaver. Og det kalder på en kultur, hvor alle ser og forstår, hvordan netop deres arbejde spiller sammen og bidrager til helheden. Den ene hånd må nødvendigvis vide, hvad den anden laver.

At gå fra en ambition om et stærkt tværgående samarbejde, til rent faktisk at have en sådan organisation, er ikke nogen let øvelse. Relationel Koordinering tilbyder i denne sammenhæng både en teoretisk og metodisk ramme for at arbejde med produktive, tværgående relationer – uanset om man er leder, konsulent eller medarbejder. Med Relationel Koordinering bliver det muligt at italesætte, hvad der udgør en produktiv relation, samt hvem det er vigtigt at styrke relationen imellem.

Det får du ud af modulet

 • Du får et indgående kendskab til relationel koordinering, samt hvordan relationel koordinering kan sættes i spil - både som organisationsudviklings- og praksisramme
 • Du styrker dine færdigheder i at iværksætte udviklingsprojekter med udgangspunkt i relationel koordinering
 • Du får indsigt i, hvordan du kan agere mere relationelt koordinerende i hverdagen

Modulet vil inddrage konkrete udfordringer fra din hverdag, ligesom der vil være praksisopgaver mellem uddannelsesgangene.


Fagligt indhold

 • Relationel Koordinering
 • Systemisk tænkning
 • Relationel ledelse
 • Proceskonsultation
 • Aktionslæring
 • Strategiske analyser
 • Involvering
 • Forandringsledelse
 • Kommunikationsteori
 • Mundtlig og skriftlig formidling
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer
 • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation
 • Non-verbale perspektiver på kommunikation
 • Webkommunikation
 • Komplekse velfærdsopgaver og Relationel Koordinering
 • Organisationsudvikling
 • Nationale- og internationale forskningsresultater

Modulet er for dig, der

 • til dagligt er i berøring med tværfaglige eller tværgående problemstillinger – både ledere, medarbejdere eller konsulenter.

I den offentlige sektor står vi over for et stigende problem med at løfte velfærdsopgaven. Forskning peger på at relationsskabelse i borgerens liv kan være med til at minimere velfærdsproblematikken.

Velfærd kan anskues som noget, der skabes sammen med borgerne ved at tilbyde borgerne relationer. Men vi skal ikke blot tilbyde relationer – vi skal fortsat øge kvaliteten af disse relationer for sammen at skabe en positiv forskel i borgerens liv.

På dette kommunikationsmodul er der særligt fokus på at skabe den positive forskel for borgeren, og samtidig vil vi primært arbejde med hvordan vi som professionelle kan arbejde med facilitering af relationsskabelse i borgerens liv.
Du får mulighed for at reflektere over egen praksis under modulet, med henblik på at tydeliggøre ressourcer omkring borgeren på nye måder.

Det får du ud af modulet

 • Du styrker din viden og kompetencer i forhold til facilitering af frivillighed
 • Du får mulighed for at afprøve ideer til at aktivere borgerens netværk
 • Du får indsigt i at arbejde med borgeren som aktiv aktør
 • Du får mulighed for at arbejde med konkrete situationer fra hverdagen med understøttelse af teoretiske og metodiske redskaber

Fagligt indhold

 • Netværk i borgerens liv
 • Facilitering af frivillighed 
 • Pårørende som aktør
 • Patienten som partner 
 • Agile arbejds- og læringsmetoder
 • Relationel Velfærd
 • Procesfacilitering
 • Lokalsamfundets betydning
 • Kommunikationsteori og spørgeteknikker
 • Mundtlig formidling
 • Skriftlig formidling
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer
 • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation
 • Non-verbale perspektiver på kommunikation
 • Webkommunikation
 • Coaching og motivation

Modulet er for dig, der

 • som leder, medarbejder eller konsulent ønsker at skabe en positiv forskel i borgerens liv gennem facilitering af relationsskabelse, aktivering af netværk, frivillige og lokalsamfund

Interesseret?

I Lolland Kommune manglede de et uddannelsesforløb til deres frivillige. Nedenfor kan du læse om deres skræddersyede uddannelsesforløb, som blev lavet på baggrund af dette modul.Absalon hjalp med forløbet ingen andre havde

De ældre i Lolland Kommune har stor glæde af frivilliges aktive samvær, og udviklede i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon det helt rigtige uddannelsesforløb til deres frivillighedskoordinatorer.

Læs mere her

Tilmelding
Campus Roskilde
23. september 2019
Beskrivelse: Med fokus på samarbejde med pårørende
Start dato: 23. september 2019
Slut dato: 5. november 2019
Tidsangivelse: 23/9,7/10,8/10,21/10,22/10,4/11,5/11 opg.afl. 29/11
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Campus Roskilde
17. januar 2020
Beskrivelse: Med fokus på relationel koordinering
Start dato: 17. januar 2020
Slut dato: 13. marts 2020
Tidsangivelse: 17/1,24/1,31/1,7/2,28/2,6/3,13/3. opg.afl.3/4.
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Campus Roskilde
25. februar 2020
Beskrivelse: Med fokus på samarbejde med pårørende
Start dato: 25. februar 2020
Slut dato: 5. maj 2020
Tidsangivelse: 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 14/4 opg.afl. 5/5/2020
Tilmeldingsfrist: 18. februar 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Campus Næstved
12. marts 2020
Beskrivelse: Digital kommunikation og samarbejde ifh. til borgere med KOL
Start dato: 12. marts 2020
Slut dato: 12. juni 2020
Tidsangivelse: 12/3,19/3,26/3,2/4,16/4,23/4,30/4.opg.afl.20/4,eks. 12/6/20
Tilmeldingsfrist: 11. februar 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Campus Roskilde
18. august 2020
Beskrivelse: Digital kommunikation og samarbejde ifh. til borgere med KOL
Start dato: 18. august 2020
Slut dato: 10. november 2020
Tidsangivelse: 18/8,25/8,1/9,8/9,15/9,22/9,29/9.opg.afl.19/9,eks. 10/11-20
Tilmeldingsfrist: 19. juli 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

Cxense Display