Del

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Vil du styrke dine kompetencer til at arbejde med komplekse kommunikationsindsatser?

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder, at de fleste skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale, og at de har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget.

Der udover er de er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser – som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændigkommunikation som muligt.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil få viden om:

  • Samspil og kommunikation i et socio-kognitivt perspektiv
  • Supplerende, støttende kommunikationsformer, herunder viden om understøttende it-programmer, arbejdsformer, metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til udvikling, habilitering og kompensation

Du får kompetencer til:

  • At kunne indgå i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov
  • At kunne påtage dig ansvaret for et dialogbaseret samarbejdende procesforløb i et relationelt perspektiv
  • At kunne reflektere over kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv i relation til deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, eventuel uddannelse, fritidsliv eller arbejde

Fagligt indhold

  • Kommunikationsteori
  • Metoder i relation til observations - og analysemetoder
  • Didaktik i forhold til planlægning og iværksættelse af pædagogiske forløb i et individuelt og kontekstuelt perspektiv


Modulet er for dig, der

arbejder med mennesker med nedsat funktionevne.Tilmelding
Campus Vordingborg
20. september 2021
Start dato:20. september 2021
Slut dato:  5. november 2021
Adresse: Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist:20. august 2021
Supplerende oplysninger: PD i specialpædagogik
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Vordingborg
19. september 2022
Start dato:19. september 2022
Slut dato:  4. november 2022
Adresse: Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist:19. august 2021
Supplerende oplysninger: PD i specialpædagogik
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her