Del

Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

Du får et afsæt til koordination, indsats og samarbejde om unge

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Baggrund for og kompetencer til professionelt at understøtte den unges uddannelsesplan, udvikling, motivation og proces frem mod uddannelse eller beskæftigelse
  • Grundlag for at igangsætte, koordinere og målrette det tværgående samarbejde og netværksarbejdet om den unge
  • Indsigt i de problemstillinger, der kan udfordre unges overgang til og medvirken i uddannelse og arbejdsmarkedet samt inspiration til, hvordan du som kontaktperson kan medvirke til at løse disse problemstillinger

Fagligt indhold

Med inddragelse af din nuværende eller kommende praksis som koordinerende kontaktperson tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra bl.a. følgende indhold: 

  • Teorier og forskning om forhold og faktorer, der kan betinge og styrke unges processer, udvikling og motivation frem mod uddannelse ogjob 
  • metoder til brug i understøttende samtaler
  • uddannelsesplanlægning som omdrejningspukt for den unges afklaring, udvikling og samarbejdet herom
  • strategier til udvikling og kvalificering af tværgående indsatser og samarbejde 
  • perspektiver på etik og magt i professionelt relationsarbejde 
  • udformning af eksemplariske forløb, hvori du som koordinerende kontaktperson udvælger og anvender metoder og stategier, der er relevante for din målgruppe og dine funktioner. 

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis. 

Dette sker bl.a. når du undersøger og bringer eksempler fra din praksis og din målgruppe. Dine resultater bruges   bl.a. i gruppedrøftelser og i den gensidige vidensudveksling, du og dine medstuderende har modulet igennem.Modulet er for dig, der

har eller kan få koordinerende kontaktpersonopgaver indenfor fx

den kommunale ungeindsats

den forberedende grunduddannelse

folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler

jobcentre og A-kasser

ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser

virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer

frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne

it-baseret vejledning

særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper

kriminalforsorgen

coaching og mentorindsats