Del

Koordinering af komplekse forløb

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle dine forudsætninger for at varetage koordinering af borgerforløb i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

I det nære sundhedsvæsen er der stigende behov for sundhedsprofessionelle, der ’sidder for bordenden’ i forhold til koordinering af forløb og ledelse af egen og andres sundhedsfaglige indsatser omkring borgerne. Disse indsatser foregår i et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer. 
På modulet udvikler du dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer i borger- og patientforløb.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du får udviklings- og forskningsbaseret viden om koordinering i tværprofessionelle og tværsektorielle relationer i borgerens forløb og i borgerens hjem, herunder lovgivningen bag
  • Du opnår færdigheder i at anvende og kritiske vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb
  • Du får videreudviklet dine kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser i en sammenhængende borgerforløb
  • Øgede kompetencer i at videreudvikle rollen som koordinator af tværfaglige og tværsektorielle indsatser, herunder at kunne formidle viden om komplekse problemstillinger og tværksætte løsninger i komplekse forløb

Fagligt indhold

  • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
  • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
  • Proces- og mødeledelse
  • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
  • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde


Modulet er for dig, der

  • aktuelt arbejder i, eller ønsker at arbejde inden for ’Det nære sundhedsvæsen’ med systematisk at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.


Tilmelding
Campus Roskilde
7. september 2020
Start dato: 7. september 2020
Slut dato: 16. november 2020
Tidsangivelse: 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 19.10, 26.10, 2.11, opg. afl. 9.11 og mdt. prøve 16.11
Tilmeldingsfrist: 7. august 2020
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her