Del

Koordinering af komplekse forløb

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle dine forudsætninger for at varetage koordinering af borgerforløb i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

I det nære sundhedsvæsen er der stigende behov for sundhedsprofessionelle, der ’sidder for bordenden’ i forhold til koordinering af forløb og ledelse af egen og andres sundhedsfaglige indsatser omkring borgerne. Disse indsatser foregår i et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer. 
På modulet udvikler du dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer i borger- og patientforløb.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får udviklings- og forskningsbaseret viden om koordinering i tværprofessionelle og tværsektorielle relationer i borgerens forløb og i borgerens hjem, herunder lovgivningen bag
 • Du opnår færdigheder i at anvende og kritiske vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb
 • Du får videreudviklet dine kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser i en sammenhængende borgerforløb
 • Øgede kompetencer i at videreudvikle rollen som koordinator af tværfaglige og tværsektorielle indsatser, herunder at kunne formidle viden om komplekse problemstillinger og tværksætte løsninger i komplekse forløb

Fagligt indhold

 • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
 • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Proces- og mødeledelse
 • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Modulet giver dig kompetencer og overblik over koordinering i tværprofessionelle og tværsektorielle relationer i borgerens forløb og i borgerens hjem.

Du opnår færdigheder i at anvende og kritisk vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb og får styrket rollen som formidler af viden om komplekse problemstillinger og bliver i stand til at iværksætte løsninger i komplekse forløb.

 

Fagligt indhold

 • De syge ældre, multisygdom, medicinering og polyfarmaci, herunder metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige-tværsektorielle samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag
 • Sundhedsfremme og forebyggelse til ældre, herunder vurdering af helbred og funktionsevnenedsættelse, levevilkår, livskvalitet og sundhedsopfattelse
 • Samarbejde om mål for rehabiliterende sygepleje og borgerinvolvering med fokus på fælles beslutningstagen
 • Kommunikation og relation i tværsektorielle kontakter og i professionelle samtaler med borgere f.eks. anerkendende og involverende kommunikation
 • Koordinering af komplekse borgerforløb - med fokus på redskaber og metoder til koordinering a borrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde bl.a. prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere

Modulet er for dig, der

 • aktuelt arbejder i, eller ønsker at arbejde inden for ’Det nære sundhedsvæsen’ med systematisk at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.


Tilmelding
Campus Næstved - I samarbejde med Næstved Kommune
13. september 2021
Beskrivelse: med fokus på borgernær kompleksitet i ældreplejen HOLD 1
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 22. november 2021
Tidsangivelse: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11. Opg. afl. 22/11
Tilmeldingsfrist: 1. september 2021
Pris: 8.618,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Næstved - I samarbejde med Næstved Kommune
15. september 2021
Beskrivelse: med fokus på borgernær kompleksitet i ældreplejen HOLD 2
Start dato: 15. september 2021
Slut dato: 24. november 2021
Tidsangivelse: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11. Opg. afl. 24/11
Tilmeldingsfrist: 3. september 2021
Pris: 8.618,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Næstved - I samarbejde med Næstved Kommune
16. september 2021
Beskrivelse: med fokus på borgernær kompleksitet i ældreplejen HOLD 3
Start dato: 16. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Tidsangivelse: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11. Opg.afl 25/11
Tilmeldingsfrist: 4. september 2021
Pris: 8.618,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Næstved - I samarbejde med Næstved Kommune
17. september 2021
Beskrivelse: med fokus på borgernær kompleksitet i ældreplejen HOLD 4
Start dato: 17. september 2021
Slut dato: 26. november 2021
Tidsangivelse: 17/9, 24/9, 8/10, 15/10, 29/10, 5/11, 12/11. Opg.afl. 26/11
Tilmeldingsfrist: 3. september 2021
Pris: 8.618,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.