Del

Koordinering af komplekse forløb

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle dine forudsætninger for at varetage koordinering af borgerforløb i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

I det nære sundhedsvæsen er der stigende behov for sundhedsprofessionelle, der ’sidder for bordenden’ i forhold til koordinering af forløb og ledelse af egen og andres sundhedsfaglige indsatser omkring borgerne. Disse indsatser foregår i et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer. 
På modulet udvikler du dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer i borger- og patientforløb.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får udviklings- og forskningsbaseret viden om koordinering i tværprofessionelle og tværsektorielle relationer i borgerens forløb og i borgerens hjem, herunder lovgivningen bag
 • Du opnår færdigheder i at anvende og kritiske vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb
 • Du får videreudviklet dine kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser i en sammenhængende borgerforløb
 • Øgede kompetencer i at videreudvikle rollen som koordinator af tværfaglige og tværsektorielle indsatser, herunder at kunne formidle viden om komplekse problemstillinger og tværksætte løsninger i komplekse forløb

Fagligt indhold

 • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
 • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Proces- og mødeledelse
 • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Modulet giver dig kompetencer og overblik over koordinering i tværprofessionelle og tværsektorielle relationer i borgerens forløb og i borgerens hjem.

Du opnår færdigheder i at anvende og kritisk vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb og får styrket rollen som formidler af viden om komplekse problemstillinger og bliver i stand til at iværksætte løsninger i komplekse forløb.

 

Fagligt indhold

 • De syge ældre, multisygdom, medicinering og polyfarmaci, herunder metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige-tværsektorielle samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag
 • Sundhedsfremme og forebyggelse til ældre, herunder vurdering af helbred og funktionsevnenedsættelse, levevilkår, livskvalitet og sundhedsopfattelse
 • Samarbejde om mål for rehabiliterende sygepleje og borgerinvolvering med fokus på fælles beslutningstagen
 • Kommunikation og relation i tværsektorielle kontakter og i professionelle samtaler med borgere f.eks. anerkendende og involverende kommunikation
 • Koordinering af komplekse borgerforløb - med fokus på redskaber og metoder til koordinering a borrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde bl.a. prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere

Modulet er for dig, der

 • aktuelt arbejder i, eller ønsker at arbejde inden for ’Det nære sundhedsvæsen’ med systematisk at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.


Tilmelding
Campus Næstved
13. september 2021
Start dato:13. september 2021
Slut dato: 22. november 2021
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:10. september 2021
Supplerende oplysninger: HOLD 1 - I samarbejde med Næstved Kommune
Undervisning: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11


Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Næstved
14. september 2021
Start dato:14. september 2021
Slut dato: 24. november 2021
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 1. september 2021
Supplerende oplysninger: HOLD 2 - I samarbejde med Næstved Kommune

Undervisning: 14/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11


Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Næstved
16. september 2021
Start dato:16. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:15. september 2021
Supplerende oplysninger: HOLD 3 - I samarbejde med Næstved Kommune

Undervisning: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11


Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Næstved
17. september 2021
Start dato:17. september 2021
Slut dato: 26. november 2021
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:16. september 2021
Supplerende oplysninger: HOLD 4 - I samarbejde med Næstved Kommune

Undervisning: 17/9, 24/9, 8/10, 15/10, 29/10, 5/11, 12/11


Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her