Del

Kultur, sundhed og etnicitet med fokus på borgeren/patienten med diabetes

Arbejder du med sundhed hos borgere/patienter med anden etnisk baggrund end dansk og oplever kulturmøder som en del af din sundhedsfaglige praksis? Så er modulet noget for dig.

Undervisningen styrker dig at indgå i sundhedsfremmende kulturmøder på tværs af etniske tilhørsforhold og giver dig viden om forskning samt centrale teorier omkring kultur og etnicitets betydning for sundhed, særligt hos borgeren/patienten med diabetes. Der er tale om forskellige kultursammenhænge som individet både præger og præges af. Kultur og sundhed perspektiveres i forhold til etnicitet, og sættes i relation til levevis og sundhedssyn hos borgere/patienterne med diabetes

Modulet udbydes kan gennemføres både selvstændigt eller som en del af den fulde uddannelse som diabetessygeplejerske: Læs mere her 

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at håndtere udviklingsorienterede situationer i mødet mellem mennesker med forskellig etnisk baggrund og med diabetes, både på individ- og gruppeniveau
 • Du lærer at indgå i et tværprofessionelt samarbejde om at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter med deltagere med forskellig etnisk baggrund
 • Du lærer at udvikle samarbejdsrelationer med mennesker med diabetes, på tværs af forskellig etnisk baggrund
 • Du får viden om, hvordan forskellige kulturer forstår og håndterer sygdomsrisici
 • Du lærer at formidle forståelse for etniske forskelle på en anerkendende og problemløsende måde samt at mestre forskellige samarbejdsmetoder.

Fagligt indhold

 • Etnicitet, identitet og kultur
 • Livsindstilling og tro som mestringsstrategi ved kronisk sygdom
 • Syn på sundhed og levevis i relation til etnicitet og livet med diabetes
 • Diabetes distress
 • Kulturelle, politiske og samfundsmæssige vilkår for mennesker med anden etnisk baggrund i forhold til sundhed og livet med diabetes
 • Facilitering af sundhedsfremmende kulturmøder med og mellem mennesker med forskellig etnisk baggrund.


Moduler er for dig, der

som en del af din sundhedsprofessionelle arbejdspraksis arbejder med sundhed hos borgere/patienter med diabetes fra forskellige etniske/kulturelle tilhørsforhold. Og/eller er i gang med det fulde uddannelsesforløb til diabetessygeplejerske.Tilmelding
Campus Roskilde
2. februar 2022
Start dato: 2. februar 2022
Slut dato:  7. marts 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 og 23/3-2022 (Sidste undervisningsgang er online)
Afleveringsdato: 31/3 kl. 12:00
Eksamensdato: 6/4 og 7/4 kl. 08:30-16:00

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Konsulent, Anja Reinholt Wacker, arwa@pha.dk, tlf. 7248 2812
Du er velkommen til at kontakte Absalons EVU studieadministration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris: 9.300,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her