Del

Kulturbegreber og interkulturel kommunikation

Hvordan 'gør' man interkulturel kompetence? Arbejder du som konsulent, lærer eller pædagog i flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper og har du lyst til at udvikle interkulturelle undervisnings- og praksisformer i samarbejde med ledelse, forældre og kolleger?

Som lærer og pædagog arbejder flere og flere i komplekse kulturelle sammenhænge. Derfor har det betydning at de professionelle kan vejlede, formidle og igangsætte udvikling af inkluderende kulturelle fællesskaber og begrunde valg af pædagogiske tilgange og tiltag disse. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, har du:

 • viden om kulturbegreber og kulturteori.
 • fået indsigt i kulturanalytiske tilgange indenfor antropologien og kultursociologi.
 • redskaber til at vejlede og formidle forståelse for andres kulturelle praksisser.
 • fået redskaber tik håndtering af interkulturel kommunikation og analyse af praksis i et kulturel perspektiv.

Fagligt indhold

 • Kulturbegreber og kulturteori.
 • Kultur som dynamisk proces og som social og historisk konstruktion.
 • Etnicitet og identitet.
 • Kulturens betydning for kommunikation.
 • Analysemodeller og -redskaber.


Modulet er for

 • Lærere
 • pædagoger
 • konsulenter
 • der arbejder med integrationsprocesser, etnicitet og identitet i børne- og ungdomsgrupper i skoler og institutioner.