Del

Kursus for sundhedsprofessionelle i daglig vejledning af studerende

Kurset er for dig, der løbende deltager i vejledning af elever/studerende og har brug for at blive styrket i metoder og redskaber, der kan bidrage til gode læreprocesser og refleksion, samt et godt læringsmiljø på din arbejdsplads.

Som en del af dit arbejde som sundhedsprofessionel vil du ofte få til opgave at vejlede studerende/elever i kortere eller længere tid af deres praktikperioder. Det har stor betydning, hvordan de studerende bliver mødt, og hvilke betingelser de får for at kunne tilegne sig de kompetencer, som deres læringsudbytter foreskriver. Et godt læringsmiljø og gode rollemodeller har betydning for både fastholdelse, trivsel og motivation til læring og faglig fordybelse. Det kræver, at du som daglig vejleder er pædagogisk klædt på til at møde og vejlede dem. 

Det får du ud af kurset

Du får styrket dine kompetencer til at vejlede, arbejde med læring og kommunikation, så du understøtter den studerendes/elevens arbejde mod at opnå sine læringsudbytter. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, således at både den studerende/elevens udbytte og kvaliteten af din vejledning øges.


Fagligt indhold

Kurset vil veksle mellem faglige oplæg fra underviser og øvelser i vejledning ud fra følgende indhold:

  • Refleksionsbegrebet og kommunikative værktøjer, der fremmer samarbejde og læring
  • Vejledningsformer og metoder som en del af daglig/ad hoc vejledning
  • Læringsforståelse, herunder pædagogiske og psykologiske mekanismer
  • Anvendelse af feedback, feed-up og feedforward samt peer-to-peer læring
  • Viden om og værktøjer til planlægning af den daglige vejledning
  • Arbejdspladsen som et godt og trygt læringssted


Kurset er for dig, der

ønsker at komme i gang med at vejlede eller blive endnu bedre til at vejlede, og ikke har klinisk vejlederuddannelse. Kurset er målrettet sundhedsprofessionelle ansat alle steder i sundhedsvæsenet.Tilmelding
Campus Roskilde
13. december 2021
Start dato: 13. december 2021
Slut dato:  16. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. december 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 13. og 16. december 2021
Undervisningstidspunkt: 8:30 - 14:00

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Anja Reinholdt Wacker, tlf.: 72482812 eller mail: arwa@pha.dk

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  2.600,00 DKK
Tilmeld
Campus Roskilde
4. maj 2022
Start dato: 4. maj 2022
Slut dato:  18. maj 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist: 4. april 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 04/5, 11/5, 18/5

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Anja Reinholt Wacker på mail: arwa@pha.dk eller telefon: +4572482812.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  3.800,00 DKK
Tilmeld