Del

Kursus i medicinhåndtering for personale med ansvar for medicinadministration

Opnå bredere kompetencer i ansvaret for medicinadministration og bliv opdateret med viden i relation til medicinhåndtering generelt.

 

 

Det får du ud af kurset

På dette kursus vil du blive opdateret med viden på området for medicinhåndtering.

Du får viden om dosering af medicin relateret til det som er ordineret og opnår en større forståelse for medicinens påvirkning af kroppen samt hvordan der bør handles i tilfælde af uhensigtsmæssige reaktioner ved medicinindtagelse.

Du får værktøjer til at løfte kvalitet- og borger/patientsikkerheden i forbindelse med medicinadministration samt ideer til hvordan der kan skabes ensartethed i instruktioner og arbejdsgange ved medicinhåndtering, samt viden om ansvar ved brug af delegation og medhjælp.

Derudover bidrager kurset til almindelig erfaringsudveksling med andre medarbejdere eller kollegaer som har samme ansvarsområde i forhold til medicinadministration og medicinhåndtering.


Fagligt indhold

  • Generel viden om hvad kroppen gør ved medicinen
  • Generel viden om medicins virkningsmekanismer
  • Ordination og dosering af medicin og forståelse af ansvar omkring indtag
  • Observationer af virkning og bivirkninger
  • Utilsigtede hændelser ved medicinindtagelse
  • Complianceudfordringer ved medicinindtag og ideer til at overkomme dem
  • Kvalitet- og borger/patientsikkerhed i relation til love og retningslinjer samt lokale instruktioner og arbejdsgange på området for medicinadministration
  • Netværkssamarbejde på tværs af fagligheder og institutioner

Der vil være små hjemmeopgaver til hver gang som med afsæt i egen praksis skal binder de teoretiske dage og praksis sammen.Målgruppe

Dette kursus er for dig der har ansvar for medicinadministration på din arbejdsplads og som har brug for bredere viden på området samt værktøjer til at sikre kvalitet-og borger/patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndteringINFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.