Del

Kursus i valgfaget "Billedkunst" – delvist on-line!

Er du klar til at Billedkunst nu bliver obligatorisk 6. kl. og et valgfag med prøve i 8. kl.?
Med dette kursus bliver du opdateret i fagets potentialer med elever fra mellemtrin og udskoling.

Som underviser får du på dette kursus indblik fagets prøveformer, ideer til en undervisningspraksis samt teoretiske perspektiver inden for fagområdet. På kurset vil du arbejde med forskelle udtryksformer, visuel kultur og digitale teknologier. Imellem de fem kursusdage kan du eksperimentere og afprøve nye tiltag.

Kurset er på 30 timer fordelt på fem enkelte dage. Kursets indhold tager udgangspunkt i linjefaget og tilsvarende moduler på den pædagogiske diplomuddannelse (PD).

Mellem de fem dage er der tid til praksisafprøvninger

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

  • Opdateret din billedkunstundervisning
  • Ideer til undervisning og årsplaner
  • Udvikling og sparring på prøveoplæg
  • Arbejdet med eksperimenterende billedpraksis
  • Dialoger med fagkolleger og dannelse af netværk

Fagligt indhold

  • Billedkunst som eksamensfag og nye tendenser
  • Billedfremstilling og praksisformer m. teknologier
  • Billedanalyser, faglighed og tværfaglighed
  • Billedkommunikation og dannelsesperspektiver
  • Aktuelle udfordringer og praksisfaglighed


Kurset er for dig, der

ønsker eller allerede er underviser i billedkunstTilmelding
Vordingborg første dag, Roskilde sidste dag
11. februar 2021
Beskrivelse: Kombineret fremmøde og onlineundervisning
Start dato: 11. februar 2021
Slut dato: 12. april 2021
Tidsangivelse: 2 fremmødedage: 11/2 og 12/4
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2021
Pris: 6.800,00 DKK
Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk