Del

Kursus i valgfaget "Madkundskab" – delvist on-line!

Er du klar til - et valgfag med prøve, der fremover kan udbydes til 7. og 8. kl.?
Med dette kursus vil du blive klædt på til fagets nye tendenser og krav.

Som underviser får du på dette kursus viden om fagets prøveformer, fælles erfaringer om undervisningspraksis samt teoretiske perspektiver på faget. Imellem de fem kursusgange kan du afprøve forskellige nye tiltag som deles og reflekteres på holdet.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

  • Opdateret din undervisning
  • Eksempler på prøveoplæg
  • Ideer til årsplaner
  • Eksperimenterende praksis
  • Dialoger med fagkolleger og netværk

Fagligt indhold

  • Madhåndværk og didaktisk teori
  • Ernæring og madkommunikation
  • Maddannelse og måltidskultur
  • Avancerede tilberedelsesmetoder og målsætninger
  • Evaluerings- og præsentationsformer


Kurset er for dig, der

ønsker eller allerede underviser i madkundskab