Del

Kursus i valgfaget "Madkundskab"

For dig der ønsker eller allerede underviser i madkundskab som valgfag i skolen

  • Skal du undervise i valgfaget i madkundskab i 7.- 8. klasse?
  • Vil du gerne have styr på prøven i valgfaget madkundskab?
  • Har du behov for opdatering af dine madkundskabsteori og inspiration til årsplan og læremidler?
  • Vil du vide mere om valgfagets emner om madens fysisk-kemiske egenskaber, sundhed, kritisk madkommunikation, madkultur og fødevarebevidsthed?

Så er dette kursus noget for dig. Du tager kurset over 5 hele dage i løbet et halvt år. På den måde får du løbende input til undervisning i valgfaget og får et fagligt netværk med andre lærere, som også underviser i valgfaget.

1,5 Ects point Kursus

Det får du ud af kurset

I løbet af kurset skal du arbejde med valgfagets prøveformer og opdatere din teoretiske viden inden for fagets kompetenceområder. Der vil gennem hele kurset være særligt fokus på at styrke dine kompetencer inden for de naturvidenskabelige dele af faget, så du får oplæg og arbejder med øvelser om fx madens fysisk-kemiske egenskaber, ernæring og fødevarekendskab. Du får også mulighed for at sparre med og netværke med de andre lærere på holdet om undervisning i valgfaget madkundskab.

Prøven i valgfaget vil blive en central del af kurset, og du skal arbejde med ideer til prøveoplæg, temaer og den praktiske afvikling af prøverne. I løbet af kurset samler vi ideer til prøveoplæg, undervisningsforløb og årsplaner, som du kan bruge i din egen undervisning.

Undervisningen vil bestå af oplæg, dialog i grupper og arbejde med ideer til prøveoplæg og undervisningsforløb. Du vil til hver kursusgang få et lille digitalt kompendium med spændende artikler og inspiration til din undervisning. Der er ikke krav om læsning af litteratur til de enkelte undervisningsgange, men du får på kurset adgang til et udvalg af artikler og bogkapitler, som du kan bruge til at opdatere din baggrundsviden ligesom du også får adgang til alle digitale læremiddelportaler gennem dit Absalon-login.


Fagligt indhold

Dag 1:
Klar til valgfaget i madkundskab! - Madhåndværk som afgangsprøvefag
Få introduktion til prøvefaget, krav til mål og de obligatoriske områder samt inspiration til årsplan. Du får oplæg om den praktiske afvikling af prøven og får oplæg om madkundskabsdidaktik og mulighed for at reflektere over dit eget fagsyn.

Dag 2: Sund mad og madkommunikation
Bliv opdateret på ernæring og forskellige målgruppers behov. Lær om madkommunikation og tilrettelæggelse af undervisning, som giver eleverne mulighed for at forholde sig kritisk til madkommunikation, markedsføring og mad på sociale medier.

Dag 3: Fødevarebevidsthed og bæredygtighed
Hvad er fødevarekvalitet? Lær om fødevarebevidsthed, fødevareetik og få kendskab til industriens metoder og prøv kræfter med viden om madens fysisk-kemiske egenskaber. Hvordan arbejder man med bæredygtighed i madkundskab? Få inspiration til spændende læremidler og dyk ned i de mange forskellige vinkler på bæredygtighed og klima i madkundskab.

Dag 4: Eksperimenterende madlavning – Madens fysisk-kemiske egenskaber
Få inspiration til entreprenant madlavning og elevernes eget madprojekt. Få ideer til mere avancerede tilberedningsmetoder, tilsmagnings- og produktudviklingsmetoder, så du er klædt på til at tilrettelægge undervisning i eksperimenterende praktisk madlavning og stilladsering af elevens proces fra ide til præsentation af egne retter. Dagen sætter fokus på kreativitet og æstetiske læreprocesser i de praktiske fag.

Dag 5: Måltider og madkultur – madmod i et ungeperspektiv
Har unge en særlig madkultur? Hvad er et godt måltid? For hvem? Fordyb dig i måltiders betydning, madkultur i tid og sted og se nærmere på maddannelse og madmod i et ungeperspektiv. Få ny viden og inspiration til klasseledelse og undervisningsdifferentiering i et praktisk valgfag som madkundskab.Kurset er for dig, der

ønsker eller allerede underviser i madkundskab