Del

Kursus i valgfaget "Musik"

Dette kursus giver inspiration og ideer til undervisning i valgfaget musik - såvel den daglige undervisning som til den afsluttende prøve.

På kurset arbejder vi med indholdsområdet for valgfaget: musikudøvelse fx sammenspil, musikalsk skaben fx sangskrivning og musikforståelse fx analyse og arbejde med musikalske genrer. Der vil være gæstelærere, "på-gulvet"-undervisning med inspiration til den konkrete undervisning, samtaler og udvikling af ideer og materialer i netværk m.m. Kurset er på 30 timer fordelt på fem enkelte dage. Kursets indhold tager udgangspunkt i undervisningsfaget og tilsvarende moduler på den pædagogiske diplomuddannelse (PD).

Mellem de fem dage er der tid til praksisafprøvninger.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

 • Faglig inspiration til kompetenceområderne:

  • Musikudøvelse
  • Musikalsk skaben
  • Musikforståelse

 • Inspiration til prøveindhold og prøveafvikling
 • Mulighed for at mødes med musikkolleger og udvikle undervisning

Fagligt indhold

På det faglige område vil vi arbejde med:

 • Musikudøvelse: fx sammenspil med rotation, flerstemmig sang m.m.
 • Musikalsk skaben: fx sangskrivning for større børn/voksne, komposition, improvisation m.m.
 • Musikforståelse: arbejde med musikalske genrer, grundlæggende musikteori mm.

På det pædagogisk-didaktiske område vil vi arbejde med:

 • Undervisningsformer
 • Differentiering
 • Prøve- og evalueringsformer

Undervisningsgange og indhold

1. Valgfaget - formål, indhold, prøveform
Besøg af gæstelærer Helle Munksgaard Petersen - erfaring med undervisning og prøveformer. Afprøvning af undervisningssekvenser m.m. Tid til netværksarbejde.

Praksis

2. Musikudøvelse:
Sammenspil - rotation, faste stationer, arrangement m.m.
Korarbejde – sats, stemmer – kor og band. Tid til netværksarbejde.

Praksis

3. Musikforståelse:
Analyse af genrer og stilarter, musiklære/teori - ved tavlen og på gulvet.
Musikudøvelse: Stomp herunder instrumentbyg. Tid til netværksarbejde

Praksis

4 .Musikalsk skaben:
Sangskrivning og komposition - besøg af gæstelærer Bjarne List Nissen (lærer, komponist og kursusinstruktør bl.a. i sangskrivning). Digital musik: iPad-band Tid til netværksarbejde

Praksis

5. Prøven, opsamling m.m.
Tid til netværksarbejde



Kurset er for dig, der

ønsker at blive klogere på eller allerede underviser i musik i skolen.