Del

Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

Mangler du indsigt i hvad kvalitet er set ud fra et patient- og borgerperspektiv? Så er dette modul noget for dig

Borgerens oplevelse af at være patient har stor betydning for sundhedsvæsenets mulighed for at sikre kvalitet i borgerens forløb.
På dette modul får du muligheden for at arbejde med metoder til kvalitetsudvikling, set både fra et patient-borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv, med henblik på at videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i patient-/borgerforløbet. Samtidig har du i løbet af undervisningen mulighed for at tage udgangspunkt i din egen praksis med konkrete eksempler fra hverdagen.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du får indsigt i og lærer at kunne formidle hvad kvalitet er ud fra et patient-/borgerperspektiv
  • Du bliver i stand til at træffe fagligt begrundede beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af problemstillinger set ud fra et patient- og borgerperspektiv
  • Du får redskaber til at kunne indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet

Fagligt indhold

  • Kvalitet i et patient- og borgerperspektiv
  • Kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet
  • Patient-/borgerinddragelse og patient-/borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling
  • Kvalitet og kontinuitet i patient-/borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv
  • Metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienten/borgeren


Modulet er for dig, der

med en sundhedsprofessionel baggrund arbejder med klinisk kvalitetsudvikling, eller dig som ønsker at få forståelse for, samt udvikle dine kompetencer i forhold til at inddrage patienten/borgerens perspektiv, såvel som det organisatoriske perspektiv på klinisk kvalitetsudvikling.Tilmelding
Campus Roskilde
22. oktober 2021
Start dato:22. oktober 2021
Slut dato: 29. november 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:22. september 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning: 22/10, 1/11, 8/11, 15/11
Opgaveaflevering: 22/11
Prøve: 29/11

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 8.800,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her