Del

Læring, kontakt og trivsel

Arbejder du som LKT-vejleder eller inklusionsvejleder så står dette modul centralt i arbejdet med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og relationspædagogik.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

 • arbejde med udvikling af deltagelsesmuligheder, læring og trivsel for børn, unge og voksne.
 • arbejde med, hvordan inklusionsprocessen kan understøttes i konkret skolevirkelighed og pædagogisk praksis og i udviklingen af læringsmiljøer.
 • på baggrund af individuelle og kontekstuelle vurderinger begrunde børns, unges og voksnes lærings-, kontakt- og trivselsvanskeligheder.

Fagligt indhold

 • Pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne relevante netværk, ved brug af relevante metoder, materialer eller hjælpemidler
 • Samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder
 • Individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes
 • Vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel
 • Relevant lovgivning på området
 • Information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle
 • Baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
 • Beskrivelse, planlægning og gennemførelse af individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel. 


Modulet er for dig, der

 • Har lyst til at kvalificere sig som en ressourceperson
 • vil du fremme børn, unge og voksnes læring, trivsel og udvikling
 • arbejder med at udvikle, styrke og varetage den inkluderende praksis i grundskolen, dagtilbud, skolefritidsordninger og andre sociale arenaer for børn og unge.
 • er lærer, pædagog, ressourceperson og konsulent 


Tilmelding
Campus Roskilde
27. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2021
Slut dato: 10. december 2021
Tidsangivelse: Fredage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.