Del

Læring og didaktisk design

På dette modul arbejdes der med udvikling af skolens undervisning og læringsmiljø med inddragelse af aktuelle og relevante læringsteorier og ny forskning.

Vores syn på læring og undervisning udvikler sig hele tiden, og for at du som vejleder på skolen eller institutionen skal kunne vejleder dine kollegaer bedst muligt, får du på dette modul mulighed for at arbejde med sociale og innovative læreprocesser og reflektere over dine og dine medstuderendes udvikling af didaktiske designs med udgangspunkt i relevant læringsteori, kompetence- og læringsbehov, samt indsigt i valg og inddragelse af undervisningsressourcer.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Efter deltagelse på modulet vil du kunne:

 • udvikle eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer i samarbejde med dine kollegaer
 • udvikle didaktiske forløb, der gennem aktiv valg af læringsressourcer, rum, aktiviteter og organisering, kan være med til at skabe en forbedret praksis på skolen
 • benytte didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Fagligt indhold

 • Teorier om didaktiske design
 • Designtænkning
 • Læringsteori
 • Læringsressourcer
 • Evalueringteori
 • Social læring
 • Eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer


Modulet er for dig, der

 • skal varetage funktioner som læringsvejleder eller IT-vejleder
 • er underviser der vil udvikle egne didaktiske kompetencer. 


Tilmelding
Campus Roskilde
22. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 22. januar 2021
Slut dato: 18. juni 2021
Tidsangivelse: E-læring + 2 x fremmøde
Tilmeldingsfrist: 17. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her