Del

Læringsforløb for pædagogiske assistenter - Barnets første 1000 dage

Forløbet kvalificerer den pædagogiske assistent til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på en tidligt forebyggende indsats for udsatte børn i 0 – 2 års alderen.

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Når den pædagogiske assistent har afsluttet forløbet er målet, at han/hun:

 • Har viden om barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov i de første 1000 dage og kan anvende dette kvalificeret i den pædagogiske praksis. 
 • Kan skabe forebyggende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, der fremmer børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Har viden om resiliens og sårbarhed samt indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer, der gør dem i stand til at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, der tilgodeser alle børn. 
 • Har viden om og kan anvende værktøjer til faglige vurderinger i tidlig indsats 
 • Får viden om betydningen af samarbejde med og inddragelse af forældre til gavn for børns trivsel, udvikling og læring
 • Kan identificere tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og kan indgå i tværgående samarbejdsprocesser 
 • Kan identificere og håndtere dilemmaer i praksis i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner. 

Fagligt indhold

 • Barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov 
 • Betydningen af tidlig indsats
 • Risikofaktorer og resiliensforskning
 • Betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats 
 • Identificering og håndtering af dilemmaer i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner
 • Samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø 


Læringsforløbet er for:

 • Pædagogiske assistenter i dagtilbud og som arbejder med 0 – 2 års området


Tilmelding
Campus Vordingborg
19. januar 2022
Start dato: 19. januar 2022
Slut dato:  20. april 2022
Adresse:  Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 8. december 2021
Supplerende oplysninger:  Dette læringsforløb for pædagogiske assistenter klæder dig på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen.
Undervisningsdage: 19/1 + 9/2 + 2/3 + 23/3 + 20/4.
Pris:  6.000,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld
Campus Roskilde
19. januar 2022
Start dato: 19. januar 2022
Slut dato:  20. april 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 8. december 2021
Supplerende oplysninger:  Dette læringsforløb for pædagogiske assistenter klæder dig på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen
Undervisningsdage: 19/1 + 9/2 + 2/3 + 23/3 + 20/4.
Pris:  6.000,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld
Campus Vordingborg
7. september 2022
Start dato: 7. september 2022
Slut dato:  14. december 2022
Adresse:  Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 2. august 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningen forløber over 5 onsdage
Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 16.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar ved tilmelding.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  6.000,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld
Campus Roskilde
7. september 2022
Start dato: 7. september 2022
Slut dato:  14. december 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 2. august 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningen forløber over 5 onsdage
Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 16.30

Du bedes have betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar ved tilmelding.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  6.000,00 DKK

ECTS:  2

Tilmeld

Deltagerne skal i læringsforløbet deltage i undervisning i 5 dage.  I forløbet løbende afprøves de nye faglige værktøjer i praksis mellem og efter de enkelte læringsdage. Endvidere anbefales det, at faglige ledere og/eller faglige fyrtårne understøtter forløbet før, under og efter undervisningen.