Del

Læringsforløb for pædagogiske assistenter - Barnets første 1000 dage

Forløbet kvalificerer den pædagogiske assistent til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på en tidligt forebyggende indsats for udsatte børn i 0 – 2 års alderen.

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Når den pædagogiske assistent har afsluttet forløbet er målet, at han/hun:

 • Har viden om barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov i de første 1000 dage og kan anvende dette kvalificeret i den pædagogiske praksis. 
 • Kan skabe forebyggende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, der fremmer børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Har viden om resiliens og sårbarhed samt indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer, der gør dem i stand til at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, der tilgodeser alle børn. 
 • Har viden om og kan anvende værktøjer til faglige vurderinger i tidlig indsats 
 • Får viden om betydningen af samarbejde med og inddragelse af forældre til gavn for børns trivsel, udvikling og læring
 • Kan identificere tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og kan indgå i tværgående samarbejdsprocesser 
 • Kan identificere og håndtere dilemmaer i praksis i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner. 

Fagligt indhold

 • Barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov 
 • Betydningen af tidlig indsats
 • Risikofaktorer og resiliensforskning
 • Betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats 
 • Identificering og håndtering af dilemmaer i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner
 • Samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø 


Læringsforløbet er for:

 • Pædagogiske assistenter i dagtilbud og som arbejder med 0 – 2 års området


INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.

Deltagerne skal i læringsforløbet deltage i undervisning i 5 dage.  I forløbet løbende afprøves de nye faglige værktøjer i praksis mellem og efter de enkelte læringsdage. Endvidere anbefales det, at faglige ledere og/eller faglige fyrtårne understøtter forløbet før, under og efter undervisningen.