Del

Læse- og skriveteknologi

Hvis du er nysgerrig på hvordan du kan bruge læse- og skriveteknologi i det inkluderende arbejde med elever i dysleksi, så er dette modulet for dig.

Mange kommuner tildeler kompenserende hjælpemidler til elever i dysleksi, men ofte uden at lærerne eller eleven er klædt på til at anvende teknologien til at understøtte elevens læring.

Derfor vil lærere, der ved hvordan læse-skriveteknologi fungerer og derved kan understøtte deltagelsesmuligheder i alle fag, være nødvendige i det inkluderende arbejde med dyslektiske elever.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Gennem viden om anvendelsen af de mest almindelige læse- og skriveteknologier, kan du understøtte skolens arbejde med at sikre alle elevers deltagelsesmuligheder


Fagligt indhold

- viden om læse-skriveteknologi

- analyse af teknologibehov og organisatorisk implementering

- tilrettelæggelse af indsatser med læse- skriveteknologi

- kollegial vejledning i læringsdifferentieringFor dig der

er optaget af at dyslektiske elevers muligheder for ligeværdig deltagelse i skolens almene undervisning