Del

Læse- og skriveteknologi

Hvis du er nysgerrig på hvordan du kan bruge læse- og skriveteknologi i det inkluderende arbejde med elever i dysleksi, så er dette modulet for dig.

Mange kommuner tildeler kompenserende hjælpemidler til elever i dysleksi, men ofte uden at lærerne eller eleven er klædt på til at anvende teknologien til at understøtte elevens læring.

Derfor vil lærere, der ved hvordan læse-skriveteknologi fungerer og derved kan understøtte deltagelsesmuligheder i alle fag, være nødvendige i det inkluderende arbejde med dyslektiske elever.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Gennem viden om anvendelsen af de mest almindelige læse- og skriveteknologier, kan du understøtte skolens arbejde med at sikre alle elevers deltagelsesmuligheder


Fagligt indhold

- viden om læse-skriveteknologi

- analyse af teknologibehov og organisatorisk implementering

- tilrettelæggelse af indsatser med læse- skriveteknologi

- kollegial vejledning i læringsdifferentieringFor dig der

er optaget af at dyslektiske elevers muligheder for ligeværdig deltagelse i skolens almene undervisningTilmelding
Campus Roskilde
31. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 31. august 2021
Slut dato: 7. december 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 09.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her