Del

Forandringsledelse

Søger du øget indsigt i forandringsledelse? På dette modul lærer du at agere reflekteret i relation til medarbejdere, kolleger, ledere og andre samarbejdsparter i forandringsprocesser. Du lærer at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i din egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

I en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse er forandringsledelse blevet en helt central opgave.  Men det at arbejde med forandringer kræver både træning, viden og en stor opmærksomhed på egen tilgang. Du vil, ud fra en forandring fra din egen dagligdag, arbejde med mening og mål for forandringer, og dermed træne nye måder at håndtere dem. Derudover vil du få en bedre forståelse for din egen tilgang til forandringen og en øget forståelse for omgivelsernes reaktioner.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet kan du igangsætte, lede og gennemføre forandringsprocesser i din organisation.   

 • Du får viden om og forståelse af teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.
 • Du kan reflektere over teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser set i forhold til anvendt praksis.
 • Du kan vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse, og du kan udvælge og anvende relevante metoder og tiltag til at understøtte organisationen og skabe mening i forandringen

   

   


Fagligt indhold

 • Perspektivering og udvikling af egen forandringspraksis
 • En teoretisk tilgang i arbejdet med forandringer – at skabe overblik ved fordybelse
 • Reaktionsmønstre hos medarbejdere – lære at håndtere både de ivrige og de tilbageholdende
 • At skabe mening og følgeskab – ved at arbejde indefra og ud

 

 

 Modulet er for dig, der

 • leder forandringer og er optaget af, hvordan du bedst navigerer gennem dem.
 • ønsker mere viden om håndtering af de succesfulde udviklingsprocesser
 • ønsker at blive bedre til, at skabe meningsfulde forandringer, der gør en forskel.

Nødstreaming ifm. corona

Undervisningen foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan møde op, fx fordi du afventer svar på en coronatest, så vil det være muligt at koble sig på hjemmefra via Zoom. Undervisningen foregår ikke online, men du kan følge med i, hvad der sker i klasserummet ved at lytte til underviseren, og du kan se de slides, der bliver vist. For at være sikker på, at det kan lade sig gøre, skal du kontakte din underviser inden kl. 14 dagen før undervisningen.