Del

Forandringsledelse

Forandringsledelse har fokus på at lede forandringsprocesser og tiltag i egen organisation, herunder at indgå i faglige, tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejder. Du får viden om forskellige teorier og modeller, der omhandler forandrings- og udviklingsprocesser. Og du lærer at udvælge de bedst egnede i forhold til den situation, du står i.

I en virkelighed med stigende krav om innovation, effektivitet og forventningen om, at du som leder kan sikre ejerskab over strategiske mål, er forandringsledelse blevet en helt central opgave. Men det at arbejde med forandringer kræver både træning, viden og en stor opmærksomhed på egen tilgang. 

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du bliver klædt på til at lede de mange forandringsprocesser, som vi typisk alle står overfor - uanset hvor behovet for forandringer kommer fra, og om de opleves som forbedringer eller ej. Vi har fokus på forandringsledelse på måder, som skaber mening både for den eksisterende og fremadrettede virkelighed i organisationen. 

Du får indsigt i kommunikationens betydning for resultatet, og hvordan du motiverer medarbejderne gennem forløbet. Forandring er ikke automatisk lig med øget arbejdspres, men skulle gerne være en fælles vej til en mere overskuelig og fagligt meningsfuld hverdag.

     

     


Fagligt indhold

Valgmodulet klæder dig både på til at forstå de organisatoriske forandringsprocesser, hvor kultur, narrativer og meningsskabelse er i spil, men også til at reflektere over din egen rolle i processen. Vi ser på, hvordan du og dit ledelsesteam kan stå i spidsen for forandringer på måder, så der løbende bliver skabt ejerskab og motivation for processen hele vejen rundt.

Du får indblik i, hvordan du som leder kan hjælpe med til, at forandringsprocesser bliver en anledning til, at samles på tværs og sikre, at der arbejdes hele vejen rundt om kerneopgaven og de tilhørende processer og arbejdsgange.

Din kommunikation er et centralt redskab i forandringsprocessen - både den måde du lytter på og de signaler, du sender. Hvis vi skal undgå, at forandringer opleves som noget, der bare øger arbejdspresset, må vi lede og kommunikere om forandringsprocesser på måder, hvor vi beskytter og styrker en tillidsfuld kultur og har fokus på at skabe mening om dem løbende sammen med medarbejderne.

Vi arbejder med forskellige modeller til at designe forandringsprocesser med fokus på bl.a. transparens og involvering. Målet er bl.a. at sikre legitimitet og opbakning til fremtidige forandringer.Modulet er for dig, der

  • leder forandringer og er optaget af, hvordan du bedst navigerer gennem dem.
  • ønsker mere viden om håndtering af de succesfulde udviklingsprocesser
  • ønsker at blive bedre til, at skabe meningsfulde forandringer, der gør en forskel.


Tilmelding
Campus Næstved
17. januar 2022
Start dato: 17. januar 2022
Slut dato:  29. marts 2022
Adresse:  Parkvej 190
Tilmeldingsfrist: 11. januar 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 17/1, 31/1, 21/2, 7/3 2022
Afleveringsdato: 21/3-2022
Eksamensdato: 28/3 og 29/3 2022

Uddannelsessekretær: Christina Palm Michaelsen
chpl@pha.dk / Tlf.: 72482669

Konsulent: Kell Hartmann
keh@pha.dk / Tlf: 72481291

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  8.500,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her