Del

Ledelse af forandringsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer i forhold til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver ift at tilrettelægge, håndtere, udvikle og evaluere forandringsprocesser?

På dette modul sættes der fokus på, at man som konsulent eller faglig leder, kan facilitere og udvikle refleksivt og systematisk samarbejde om forandringsprocesser i organisationer med organisatorisk læring som omdrejningspunkt.

10 Ects point Valgmodul

Når du har deltaget på dette modul

  • har du viden om forskellige perspektiver og teorier om ledelse og om ledelse af forandringsprocesser – med afsæt i arbejde med modsætninger og udviklingspotentialer i organisationen
  • kan du deltage i og lede forandringsprocesser i projekter og udviklingsarbejde. 
  • kan du påtage sig lederopgave og lederrolle i forhold til konsultative processer i egen praksis.
  • kan du facilitere og udvikle refleksivt og systematisk samarbejde om forandringsprocesser i organisationer med organisatorisk læring som omdrejningspunkt
  • har du forståelse af ledelse, magt og etik imellem samfundsinteresser, brugerinteresser og institutionsinteresser.
  • kan du reflektere over ledelsesvirksomhed i samspil med interne og eksterne interessenter.

Fagligt indhold

  • Viden om forandring og forandringsprocesser
  • Viden og og færdigheder i at tilrettelægge, håndtere, udvikle og evaluere forandringsprocesser
  • Metoder til at systematisere og facilitere de involverede aktørers refleksioner over forandringsprocessens forløb i forhold til formål og mål. 
  • Etik og magt i organisatorisk og forandringsperspektiv


Målgruppe

Pædagogiske konsulenter, udviklingskonsulenter, faglige ledere, faglige fyrtårne og andre faglige ressourcepersoner, der har en særlig rolle i forhold til at arbejde med pædagogisk faglig eller organisatorisk udviklingINFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.