Del

Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer

På modulet sættes fokus på, hvordan du kan skabe en både struktureret og involverende proces, der tager hensyn til de forskellige kulturelle aspekter i en sammenlægningsproces. Med udgangspunkt i egen praksis vil du opnå viden og øget indsigt, der i højere grad gør dig rustet til, at lede fusioner og den gode sammenlægning i offentlige organisationer.

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du tilegne dig kompetencer til at kunne sætte mål for, designe, facilitere og lede fusions- og sammenlægningsprocesser, således at de vil understøtte formålet med fusionen med hensyn til den organisatoriske kontekst.

På modulet udvikler du dine kompetencer, så du kan:

  • Erkende eget læringsbehov indenfor området.

  • Varetage ledelsen af fusioner og sammenlægninger.

  • Forstå den mangfoldige sammenlægningsproces og hvordan den gennemføres

  • Forstå hvilke metoder og teorier der nuancerer udviklingsprocessen

  • Formidle og understøtte din organisation i bevægelsen fra beslutning til konkret gennemførelse og opfølgning på sammenlægningen  

  • Agerer undersøgende på dine egne reaktioner ind i forandringsprocesser


Fagligt indhold

Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig viden om og forståelse af, hvilke teorier og metoder, der kan understøtte ledelse af fusioner og sammenlægningsprocesser, herunder præsenteres du for en teoretisk og praksisnær tilgang til arbejdet med kulturer og forening af disse.

  • Iagttage, analysere og reflektere over den organisatoriske kontekst som fusionen eller sammenlægningen udspiller sig i.  

  • Kan vurdere og udvælge teorier og metoder til ledelse af fusions- eller sammenlængningsprocessen samt begrunde dit valg heraf.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der skal stå i spidsen for, eller være en del af, en kommende sammenlægning eller for dig, der ønsker at være klædt bedre på, til at håndtere og forstår de reaktioner der præger processer, hvor forskelligheden bliver en barriere fremfor en mulighed.