Del

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du som leder forstår, hvordan de samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer har betydning for de professionelle relationer internt og eksternt for din organisation.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan indgå i professionelle samtaler og relationer med både medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i og uden for din organisation, således at I kan udvikle og varetage jeres arbejdsopgaver med høj kvalitet.

Det er målet, at du som leder vil udvikle dine kompetencer, så du kan:

 • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på at realisere din organisations ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i din ledelsespraksis.

 • Etablere, udvikle og lede professionelle relationer, der vil understøtte samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til din organisations opgaver og behov.


Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier om magt, motivation, læring og dynamik på et gruppe- og individniveau samt teorier og metoder til udvikle og lede professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling. Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

 • Identificere, analysere og anvende teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i og omkring organisationen.

 • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i din organisation ved anvendelsen af teknologier, metoder og data.

 • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling både individuelt og i fællesskaber.


Hvis du foretrækker en mere intens fordybelse i din ledelsespraksis, hvor du er væk fra hverdagen, tilbyder vi også modulet som turbohold.

Tid og sted

Undervisningen på det næste turbohold foregår på to internater á tre dages varighed på Emmaus Galleri og Kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev.

Pris

19.500,00 DKK. Prisen er inkluderer forplejning og overnatning på begge internater.

Har du ikke mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem og møde igen næste morgen.

Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger og prisen vil være 18.600 kr. uden overnatning og morgenmad.

I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, at du skriver dette under bemærkninger.

Ledelse kommer i mange former. Dette modul er for dig, som ønsker at være en bedre leder i din arbejdsdag og som ønsker at oparbejde kompetencer, som giver dig mulighed for at få dine visioner ført lettere ud i livet. Du kan være på vej op ad virksomhedens karrierestige, eller du har været leder i nogle år, men mangler håndgribelige værktøjer at arbejde med.

I rollen som leder forventes det at du kan:

 • Skabe forståelse og begejstring for visioner, strategier eller planer for dit område
 • Udvikle et professionelt lederskab tilpasset virksomheden og organisationen.
 • Motivere og engagere dine kolleger og medarbejdere. 
 • Inspirere til forandringer – og få dem omsat til konkret handling
 • Få den daglige drift til at køre

En afgørende nøgle til at lykkes med opgaven er din ledelse af medarbejdere.

Kurset er et af de tre obligatoriske moduler (10 ECTS) på Diplomuddannelsen i Ledelse. De tre obligatoriske moduler kan tages i vilkårlig rækkefølge, så du kan derfor starte med dette modul (eller tage det efter ét af de andre moduler) og bygge videre og til en hel diplomuddannelse i ledelse.

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du kan reflektere over teorien i praksis, sådan at du allerede fra start kan inddrage din nye viden i dit arbejde.

Fagligt indhold

 • Arbejde med udfordringer der er specifikke for din virksomhed
 • Benytte og få redskaber til at udvikle din relationelle og kommunikative ledelsespraksis (møder, MUS, svære samtaler, konflikt håndtering m.m.)
 • Styrke din anerkendende kommunikation, der fremmer en involverende praksis omkring forandringer i organisationer, grupper og i forhold til individer

Det får du ud af modulet:

Efter endt modul vil du kunne:

 • Motivere og skabe følgeskab via kommunikation
 • Håndtere ledelsesmæssige udfordringer ved hjælp af øget fokus på kommunikation
 • Blive bedre til at motivere og engagere
 • Anvende forskellige kommunikationsmetoder og teorier både i interne og eksterne relationer
 • Udvikle et professionelt lederskab tilpasset virksomheden og organisationen

Modulet er for dig, der

 • Er yngre ingeniør og gerne vil have din ingeniørfaglighed suppleret med en lederuddannelse
 • Er tekniker eller er ansat i en produktionsvirksomhed, hvor kommunikation og ledelse af medarbejdere går hånd i hånd med tekniske opgaver
 • Er ny i rollen som leder eller har været leder i nogle år, og gerne vil udvide din ledelsesmæssige værktøjskasse og sætte teori på din ledelsespraksis

Kontakt:

Professionshøjskolen Absalon udbyder en komplet Diplomuddannelse i Ledelse. Andet modul ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ udbydes på Campus Kalundborg i foråret 2020. Kurset er tilrettelagt, så du kan deltage uden for normal arbejdstid. Kontakt Adjunkt Anne Louise Vaarby anlv@pha.dk for mere information

Varighed og pris: 

9 aftener 16:30-20:00 (torsdag + enkelte tirsdage) samt to hele dage (i slutningen af kurset). Kurset starter torsdag den 5. marts 2020. Pris: 12.800,- excl. bøger og forplejning


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, eller har ambitioner om at blive leder. Som leder har du brug for at kunne reflektere over de organisatoriske værdier, processer og identiteter i organisationen og på baggrund af dette kunne agere strategisk og helhedsorienteret.Tilmelding
Kalundborg - aften hold
5. marts 2020
Beskrivelse: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling med fokus på udfordringer i produktionsvirksomheder
Start dato: 5. marts 2020
Slut dato: 23. juni 2020
Tidsangivelse: 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, 23/4, 28/4, 7/5 kl. 16.30- 20.30, 14/5 + 19/5 hele dagen. Opgaveaf
Tilmeldingsfrist: 5. marts 2020
Pris: 12.800,00 DKK
Konsulent:

Anne Louise Strange Vaarby

7248 2015, anlv@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Mia Friis Nielsen

7248 2813, mini@pha.dk

Haslev - Turbo hold
1. april 2020
Beskrivelse: På dette turbohold foregår undervisningen på to internater á tre dages varighed på Emmaus Galleri og Kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev. Prisen er inkluderer forplejning og overnatning på begge internater. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, at du skriver dette under bemærkninger. Har du ikke mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger og prisen vil være 18.600 kr. for uden overnatning og morgenmad.
Start dato: 1. april 2020
Slut dato: 25. juni 2020
Tidsangivelse: Internat 1/4 2/4 3/4 og 11/5 12/5 13/5 fra kl. 9-21, dog 3/4 13/5 til kl. 15. Aflev. 4/6. Eksamen 22
Tilmeldingsfrist: 2. marts 2020
Pris: 19.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Næstved
17. august 2020
Start dato: 17. august 2020
Slut dato: 6. januar 2021
Tidsangivelse: 17/8 31/8 14/9 28/9 19/10 2/11 9/11 16/11 Studiedage 7/10 28/10 21/9 Afl. 21/12 Eksamen 6/1
Tilmeldingsfrist: 17. august 2020
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Holbæk
17. august 2020
Start dato: 17. august 2020
Slut dato: 6. januar 2021
Tidsangivelse: 17/8 31/8 14/9 28/9 19/10 2/11 9/11 16/11 Studiedage 7/10 28/10 Praksisbesøg 21/9 Afl. 21/12 Eksamen
Tilmeldingsfrist: 17. august 2020
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Slagelse
18. august 2020
Start dato: 18. august 2020
Slut dato: 8. januar 2021
Tidsangivelse: 8/8 8/9 15/9 29/9 20/10 3/11 10/11 17/11 kl 8.30-15-30 Studiedage 8/10 29/10 Praksisbesøg 22/9 Eksa
Tilmeldingsfrist: 18. august 2020
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Roskilde
19. august 2020
Start dato: 19. august 2020
Slut dato: 6. januar 2021
Tidsangivelse: 19/8 9/9 16/9 30/9 21/10 4/11 11/11 18/11 kl. 8.30-15.30 Studiedage 9/10 30/10 Praksisbesøg 23/9 Ek
Tilmeldingsfrist: 19. august 2020
Pris: 14.500,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her