Del

Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

På modulet vil du få viden om organisationens arbejdsmiljøindsats- og strategi samt opnå kompetencer til at kunne lede og koordinere organisationernes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Du vil lære at lede og koordinere organisationens arbejdsmiljøindsats- og strategi i forhold til de øvrige strategier og gennem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg med henblik på, at indsatsen forankres i organisationens arbejdsmiljøkultur.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du tilegne dig kompetencer, så du kan omsætte lovgivning og organisatoriske- og strategiske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø relateret til egen ledelsespraksis. Derudover er det målet, at du på modulet vil udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Etablere opbakning og udvikle samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen f.eks. samarbejde mellem ledelses, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen.

  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til udviklingen af arbejdsmiljøet i egen organisation i relation til et særligt genstandsfelt eller tema.


Fagligt indhold

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver, for at se på hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig viden om og forståelse af, hvilke teorier og metoder, der kan understøtte ledelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på et operationelt, taktisk og strategisk niveau.

  • Kan iagttage og indsamle empiri om risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet, og kan analysere og relatere disse til egen ledelsespraksis og/eller til såvel den organisatoriske som den strategisk kontekst på en relevant måde.

  • Tilegner dig viden om og forståelse af, hvordan man kan udvikle og vedligeholde organisatorisk samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen.

  • Kan identificere og analysere snitfladeproblematikker og sammenhænge mellem organisationens kerneopgave og de ansattes arbejdsmiljø.

  • Formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse af arbejdsmiljøindsatsen i forhold til empirien.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent eller koordinator og til dagligt arbejder med organisationens arbejdsmiljøindsats, og som gerne vil have sat teori på din praksis. På modulet vil du få værktøjer, teori og metoder til at styrke din organisations arbejdsmiljø.