Del

Ledelse i relationel kompleksitet

På modulet vil du som leder udvikle dine selv- og medledelseskompetencer til at kunne begå dig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere.

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Vi inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil som leder udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Forstå personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer
  • Forstå ledelse i hyperkomplekse organisationer
  • Udvikle handleplaner på baggrund af relevant teori og metode
  • Udøve reflekteret og hensigtsmæssig selv- og medledelseBegå dig i komplekse relationer – både internt og eksterntHåndtere indikatorer på stress i det relationelle felt


Fagligt indhold

Modulet er baseret på viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at implementere nye perspektiver i dit lederskab. Du styrker dine kompetencer og praksis ved at arbejde både teoretisk og praksisorienteret.

Du arbejder med:

  • Teorier og metoder inden for personlighedsudvikling og relationelle kompetencer
  • Systemisk og kommunikativ ledelse
  • Dialogisk feedback og StressIndikator
  • Behov og adfærd i dynamiske relationer


Modulet er for dig, der

Dette modul er for dig, der er leder og ofte skal navigere i komplekse relationer til f.eks. medarbejdere, andre ledere, kunder og samarbejdspartnere.Tilmelding
Slagelse
21. oktober 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 21. oktober 2021
Slut dato: 21. december 2021
Tidsangivelse: 27/10, 3/11, 17/11, 1/12
Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2021
Pris: 8.000,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Christina Palm Michaelsen

7248 2669, chpl@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her