Del

Ledelse af samskabelsesprocesser i samarbejdet med pårørende

Et godt samarbejde med pårørende tilfører ressourcer til kerneopgaven. Omvendt kan et konfliktfyldt samspil ”stjæle” ressourcer. Glade pårørende bidrager til at få hverdagen til at glide og skaber livskvalitet for borgeren. En god kommunikation i hverdagen er derfor en win-win for alle parter. Godt ledede samskabelsesprocesser bidrager til alt dette.

Pårørende er de ”ufrivilligt frivillige”, der både kan tilføre nytænkning til hverdagens opgaveløsning, og dræne ressourcer, hvis de oplever afmagt og frustration. Et godt samarbejde med pårørende kræver derfor kompetencer i at afdække pårørendes ressourcer og invitere til/ motivere for samarbejde, som giver mening for begge parter. Naturligvis med borgeren som det fælles fokus.

Som leder kan du iværksætte samskabelsesprocesser, der tager hånd om de nævnte udfordringer og positioner. Du kan sætte ”tonen” i pårørendesamarbejdet og facilitere de rammer, der skal til, for at pårørende oplever sig nyttige og velkomne og frivilligaspektet kommer til at fylde mere i bevidstheden end pligtaspektet. Med frivillighed følger motivation og energi, med pligtaspektet – skyld, forsvar og frustration. Derfor er hele rammesætningen for samarbejdet så afgørende og en af de vigtigste ledelsesopgaver i moderne drift af centre og botilbud.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På valgmodulet får du

 • Viden om, hvad samskabelse betyder i samspillet med pårørende, og hvordan dette hjælper med at løse tidens største velfærdsudfordringer
 • Hands-on erfaring med brug af metoder og værktøjer til at planlægge og lede samskabelsesprocesser i pårørendenetværk
 • Teoretisk grundlag for at forstå, hvordan ledelse og ledelsesprocesser kan medvirke til at udvikle offentlige organisationers bidrag til samskabelse
 • At afdække pårørendes og andres ressourcer i samskabelsesprocessen.
 • At koordinere tværprofessionelles og pårørendes indbyrdes bidrag gennem de relationer, hver især har til borgeren/kerneopgaven.
 • At lede medarbejdere i deres kommunikere med pårørende om ting af relevans for kerneopaven.
 • At rammesætte og lede det gode pårørendesamarbejde på egen arbejdsplads.
 • At udvikle og iværksætte konstruktive samskabelsestiltag til et konstruktivt pårørendesamarbejde

Fagligt indhold

 • En velfærdspolitisk tilgang til samskabelse med pårørende.
 • Faglig og teoretisk grundlag for ledelse af samskabelsesprocesser.
 • Relationel kortlægning og koordinering i tværprofessionelle miljøer, hvor pårørende forventes at bidrage
 • Metoder til samskabelsesprocesser, der inkluderer pårørende.
 • Hands-on træning i samskabelse mellem medarbejdere og pårørende på eget arbejdssted.
 • Kvalitetssikring af opgaveløsning på tværs af fag og pårørende.
 • Kendskab til, hvordan pårørendes livssituation og følelser/oplevelser påvirker samskabelsen.
 • Ledelse af samskabelse i varierende magt- og konfliktmønstre mellem pårørende og medarbejdere.


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent eller koordinator i miljøer, hvor pårørende har eller tager indflydelse f.eks. på hospitalsafdelinger, rehabiliteringscentre, botilbud eller i hjemmepleje.

Hvis du som leder tænker at melde dig til dette modul, kan det styrke indsatsen i egen organisation ved samtidigt at sende medarbejdere afsted på diplommodulet Kommunikation fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. I den forbindelse kan man med fordel rekvirere disse to moduler til egen organisation, således at de tilpasses jeres aktuelle læringsbehov.Tilmelding
Slagelse
13. august 2021
Start dato: 13. august 2021
Slut dato: 29. oktober 2021
Tidsangivelse: Undervisningsdage: 13/8, 27/8, 10/9,24/9. Opgaveaflevering 15/10 . Eksamen 28/10 + 29/10.
Tilmeldingsfrist: 13. august 2021
Pris: 8.000,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Christina Palm Michaelsen

7248 2669, chpl@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her