Del

Ledelse af samskabelsesprocesser

På modulet vil du blive i stand til at lede og udvikle i et nyt mindset eller i en ny praksis, der fra et ressourceperspektiv rammesætter og faciliterer samskabelsesprocesser.

Som leder eller konsulent i det offentlige stilles du i stigende grad overfor kravet om at kunne lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører på tværs af velfærdsorganisationer. På modulet bliver du bekendt med det teoretiske tankegods og det metodiske grundlag for samskabelse. Du lærer endvidere, hvilke ledelsesmæssige perspektiver der er forbundet med at indgå i samskabelsesprocesser, og får direkte erfaring med at tilrettelægge og lede samskabelsesprocesser.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du tilegne dig viden om det teoretiske og metodiske grundlag for samskabelse. Du lærer hvilke ledelsesmæssige perspektiver, der er forbundet med at indgå i samskabelsesprocesser, og får direkte erfaring med at tilrettelægge og lede samskabelsesprocesser.

På modulet udvikler du dine kompetencer, så du kan:

  • Lede konkrete samskabelsesprocesser med inddragelse af borgere, frivillige og fagprofessionelle.

  • Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til tværgående samskabelse som basis for innovative løsninger.


Fagligt indhold

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din praksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig viden om og forståelse af de samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for medborgerskab.

  • Opnår praktiske færdigheder til at kunne analysere, vurdere og perspektivere medborgerskabstænkning i forhold til egen ledelsespraksis og kontekst.

  • Tilegner dig både teoretiske og praktiske kompetencer og viden til at kunne lede og motivere frivillige i samspil med ansatte medarbejdere i forhold til egen organisation og kontekst.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent eller har ambitioner om at blive leder. Med samskabelse som en del af dit strategiske grundlag, har du brug for at kunne sætte handling bag og lede nye processer og i nye relationer. Hvad enten du skal involvere borgere, pårørende, andre afdelinger eller organisationer i at finde nye løsninger har du behov for at kunne navigere og lede processerne.Tilmelding
Campus Slagelse
13. august 2021
Start dato:13. august 2021
Slut dato: 29. oktober 2021
Adresse: Sdr. Stationsvej 30
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: 13/8, 27/8, 10/9,24/9
Afleveringsdag:15/10
Eksamensdag: 28-(29)/10
Pris: 8.000,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her