Del

Ledelse af samskabelsesprocesser

I en samskabende og værdibaseret tilgang inviteres aktører fra offentlige, private eller civile områder ind som ligeværdige partnere, fordi deres ressourcer er afgørende for værdiskabelsen i velfærdsopgaven.

Som leder eller konsulent i det offentlige giver det i stigende grad mening at lede løsningsorienterede processer på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører. Det er komplekst med indbyggede dilemmaer, fx ift. jura, men når der skal skabes innovative løsninger, vil man ofte se et stort udbytte ved blot at invitere nogle af de relevante parter ind. 

Når du som leder faciliterer samskabelsesprocesser, bidrager du samtidig til at udvikle en tillidsfuld kultur på arbejdspladsen og på tværs af de involverede parter, fx mellem personale og patienter på et hospital. 

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du styrker dit eget lederskab og dine kompetencer til at arbejde involverende, værdibaseret og med fokus på hvor du kan inddrage andre eller nye ressourcer. Gennem designledelse får du erfaring med, hvordan du leder innovative processer på både strategisk, projekt- og ydelsesniveau. 

På modulet får du indsigt i de teoretiske perspektiver i samskabelse og deres betydning, så du får sprog og greb til at forstå og analysere ledelsesopgaver forbundet hermed. Det giver blik for ressourcer, der øger kvaliteten, skaber bedre resultater og større tilfredshed. 

Du afprøver og får erfaring med de ledelsesmæssige positioner, der er forbundet med at indgå i samskabelsesprocesser. Du får indsigt i det metodiske grundlag og gennem modulets praksisrettede form får du også direkte erfaring med at tilrettelægge og lede processer på tværs af grænser - tilpasset det niveau og de muligheder, der er i din ledelseskontekst. 


Fagligt indhold

På modulet arbejder du med små, konkrete prøvehandlinger i din egen organisation, så du lærer gennem dit ledelsesarbejde – uanset hvem du skal finde løsninger sammen med. Det kunne fx være sammen med borgere og patienter for en enkelt afdeling eller løsninger, der skal bruges på tværs af et helt hospital eller en kommune.

Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • tilegner dig viden om og forståelse af de samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for at invitere offentligt, private eller civile områder ind i at udvikle nye løsninger
  • opnår praktiske færdigheder til at kunne analysere, vurdere, perspektivere samskabelse i forhold til egen i forhold til egen ledelsespraksis og kontekst
  • tilegner dig både teoretiske og praktiske kompetencer og viden til at kunne lede og motivere involverede parter i forhold til at finde.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent eller har ambitioner om at blive leder. Med samskabelse som en del af dit strategiske grundlag, har du brug for at kunne sætte handling bag og lede nye processer og i nye relationer. Hvad enten du skal involvere borgere, pårørende, andre afdelinger eller organisationer i at finde nye løsninger har du behov for at kunne navigere og lede processerne.Tilmelding
Campus Roskilde
24. august 2022
Start dato: 24. august 2022
Slut dato:  14. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist: 7. august 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 17/8, 24/8, 7/9 og 14/9
Undervisningstidspunkt: kl. 08.30 - 15.30
Studiedag: 31/8
Afleveringsdato: 3/10
Eksamensdato: 13/10 og 14/10

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Vi tager forbehold for prisændringer.
Pris:  8.500,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her