Del

Ledelse af social kapital

På modulet vil du som leder lære at arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til organisationens sociale kapital.

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver, for at se på hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du udvikle din forståelse for de overordnede elementer i den tillidsbaserede ledelsestilgang, som kan være med til at styrke både medarbejdernes trivsel og øge kvaliteten. Du vil lære om, hvordan du i rollen som leder kan understøtte organisationens udvikling og fastholde den sociale kapital i organisationen og i forhold til medarbejderne. Ydermere vil du få indsigt i, hvilke kommunikative og relationelle ledelsesværktøjer, der vil bidrage til selve udviklingen af en mere tillidsbaseret organisation.


Fagligt indhold

Målet med dette modul er, at du:

  • opnår viden om flere forskellige teorier, metoder, begreber og ikke mindst perspektiver på social kapital.

  • Er i stand til at reflektere over samspillet mellem de individuelle- og organisatoriske processer i relation til den sociale kapital i organisationen, herunder medarbejdernes individuelle mestring og motivation.

  • Kan identificere og forstå de processer der har betydning for den sociale kapital i organisationen, og ikke mindst kunne reflektere over disse processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, koordinator eller og konsulent, og vil skabe trivsel, produktivitet og social kapital med en tillidsbaseret ledelse.