Del

Ledelse af social kapital

Social kapital er, ligesom økonomisk kapital, en ressource, du bevidst kan bruge i din ledergerning. Med den kan du facilitere det helhedsorienterede samarbejde om jeres kerneopgave på tværs af organisationen, i de enkelte enheder og mellem leder og medarbejder.

Social kapital er menneskene - samarbejdet, tilliden og relationerne - i din organisation. Og forskning viser, at organisationer, der har en høj social kapital, præsterer bedre og har bedre trivsel. 

 

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Overalt i det offentlige arbejdes der med tillid og afbureaukratisering både ud fra en styringsmæssig og en værdimæssig tilgang. Begge perspektiver er helt centrale ledelseskompetencer. På modulet arbejder vi med betydningen af relationer, tillid og samarbejde for at lykkes med at styrke både kvaliteten, opgaveløsningen og det psykosociale miljø. Samtidig giver modulet indsigt i, hvilke kommunikative og relationelle ledelsesværktøjer, der bidrager til en mere tillidsbaseret organisation.


På modulet får du kompetencer til at identificere indsatsområder, og du får værktøjer til at igangsætte og facilitere konkrete tiltag, der styrker tilliden både horisontalt og vertikalt i organisationen. Du får også indsigt i, hvordan du holder fokus på opgaven, og hvordan vi kan tale om det svære i samarbejdet – på en ufarlig måde.


Fagligt indhold

Tillid som bærende værdi udfordrer radikalt måden, man traditionelt tænker ledelse på. Når ledelse opfattes som et produkt af et samspil, som kan opstå blandt medarbejdere uden en formel leder, så bliver relationerne, tilliden og samarbejdet af afgørende betydning for at kunne agere agilt og skabe effektive løsninger.

På modulet får du

  • viden om betydningen af relationer, tillid og samarbejde for at lykkes med høj produktivitet og trivsel
  • indsigt i hvordan du holder fokus på opgaven og, hvordan vi kan tale om det svære i samarbejdet – på en ufarlig måde
  • konkrete redskaber til at arbejde med tillid som en bærende værdi i din ledelse med henblik på at skabe kurs, koordination og commitment omkring kerneopgaven
  • kompetencer til at identificere indsatsområder, der støtter dig i at udvikle samarbejdsevnen i teams, medarbejdergrupper mv., og værktøjer til at igangsætte konkrete indsatser for at øge den sociale kapital.


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, koordinator eller og konsulent, og vil skabe trivsel, produktivitet og social kapital med en tillidsbaseret ledelse.Tilmelding
Campus Slagelse
18. april 2022
Start dato:18. april 2022
Slut dato: 21. juni 2022
Adresse: Sdr. Stationsvej 30
Tilmeldingsfrist:11. april 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 18/4, 2/5, 16/5, 30/5
Undervisningstidspunkt: 08.30 - 15.30
Afleveringsdato: 13/6
Eksamensdato: 20/6 og 21/6

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Vi tager forbehold for prisændringer.
Pris: 8.500,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her