Del

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan varetage og gennemføre udviklingsprocesser med henblik på indførelse af velfærdsteknologi inden for det social- og sundhedsfaglige felt.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan indgå i professionelle samtaler og relationer med både borgere, personale og andre interessenter i og uden for din organisation, således at du kan udvikle og varetage jeres arbejdsopgaver med høj kvalitet.

Det er målet, at du som leder vil udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Indgå i faglige og tværfaglige samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i egen organisation.
  • Inddrage sammenhæng mellem organisatoriske udviklingsstrategier, strategier for kompetenceudvikling og strategier for velfærdsteknologiske løsninger.

Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier om udviklings- og forandringsprocesser i forbindelse med velfærdsteknologi samt modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser set i forhold til din praksis. Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Begrunde, vurdere og udvælge relevante modeller med henblik på at løse problemstillinger i din praksis.
  • Formidle den velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.


Modulet er for dig, der

Koordinator, konsulent eller leder og arbejder med velfærdsteknologiske opgaver og/eller varetager social- og sundhedsfaglige ledelsesopgaver.