Del

Ledelse i den offentlige sektor med fokus på driften - Ledelseskommissionens anbefalinger

Hvordan opleves det lige nu at udøve ledelse i den offentlige sektor? Hvordan ligner din oplevelse andre lederes, og hvad der kan gøres for at håndtere udfordringerne? ved Lotte Bøgh Andersen, medlem af Ledelseskommissionen 2017-2018

Ledelsesnetværk Sjælland vil gerne invitere til et gå-hjem møde, hvor offentlig ledelse er på dagsorden med fokus på især mellemlederens rolle. På mødet vil Lotte Bøgh Andersen fremlægge kommissionens anbefalinger til, hvordan borgerperspektivet får mere vægt, hvordan samarbejdet mellem politikere og ledelse kan styrkes, og på hvilke måder især mellemledernes eget ledelsesrum kan forbedres.

Du får også mulighed for at drøfte anbefalingerne med lederkollegaer og pege på, hvordan Absalon kan spille en rolle.

Du vil i løbet af dette gå-hjem-møde få:

  • Et billede af, hvordan det lige nu opleves at udøve ledelse i den offentlige sektor
  • Ledelseskommissionens anbefalinger til, hvordan vi skubber på udviklingen af en endnu stærkere offentlig sektor
  • Mulighed for at drøfte oplægget med ledelseskollegaer fra andre offentlige organisationer

Fagligt indhold

På mødet får du indsigt i transformationsledelse og andre relevante ledelsesformer via dialog med såvel lederkolleger som en af Danmarks mest indflydelsesrige ledelsesforskere. Hovedfokus bliver på, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis til fordel for kerneopgaven.Dette gå-hjem-møde er for dig der:

Gå-hjem-mødet er for ledere, koordinatorer og konsulenter på alle niveauer i offentlige sektor, som er optaget af at udvikle driften af den offentlige sektor.

Dette gå-hjem-møde er gratis for studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, hvor øvrige deltagere skal betale 300 kr. (prisen er inklusiv én sandwich og drikkevarer).Tilmelding
24. oktober 2018
16:00 - 19:00

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Pris: 300,00 DKK

Kontakt

Maria Hamilton Brown

7248 2035, mahb@pha.dk

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display