Del

Ledelse i frivillige organisationer

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du forstår de frivillige organisationers særkender og kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse i frivillige organisationer.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du som leder forstår, hvordan ledelse i frivillige organisationer påvirkes af, hvordan disse organisationers bestyrelse arbejder og samarbejder med frivillige og eventuelt lønnede medarbejdere.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Lede frivillige medarbejdere på en reflekterende måde.
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.

Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier, begreber og metoder om ledelse af frivillige og lønnede aktører i frivillige organisationer og den tredje sektor. I undervisningen vil vi veksle mellem teori og praksis, hvor dine erfaringer og problemstillinger vil blive omdrejningspunktet for diskussion og refleksion.

Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Vurdere og formidle betydningen af teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse i frivillige organisationer i forhold til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.
  • Vurdere betydningen af etik og værdier i frivillige organisationer.
  • Vælge relevante ledelsestilgange.


Modulet er for dig, der

  • er leder, eller har ambitioner om at blive leder
  • leder samskabelse på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører.