Del

Ledelse og bæredygtighed - online

Bæredygtighed og verdensmål er noget, alle virksomheder og organisationer i stigende grad må forholde sig til. Er du en af dem, der har et ønske om at vise vejen for bæredygtig værdiskabelse?

På dette modul får du kompetencer til at identificere mulige indsatsområder for bæredygtig udvikling og til formidling af dette i din organisation.

Du har ikke nødvendigvis erfaring med bæredygtig udvikling, men du har et ønske om at inddrage bæredygtighed i dit daglige ledelsesarbejde for at styrke og fremtidssikre organisationen.

Måske skal du udarbejde en ny strategi for dit område eller til din bestyrelse, som inddrager verdensmålene. Måske skal du sætte handling bag strategien og formidle til medarbejdere og samarbejdspartnere. Måske skal du leve op til nye krav om ansvarlighed og transparens.

Som leder skal du kunne forstå, formidle og handle på den globale og lokale dagsorden for bæredygtighed. 

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder vi med teorier og modeller om bæredygtighed med henblik på, at du får kompetencer til at:

  • identificere organisatoriske indsatsområder og behov for kompetenceudvikling i forhold til bæredygtig udvikling og forankring i ledelse og organisation.
  • omsætte viden og færdigheder til bæredygtig ledelse og handling i praksis.

Fagligt indhold

Modulet baserer sig på nyeste viden om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. I undervisningen arbejder vi med problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du kan reflektere over teorien i praksis og dermed forankre din læring og udvikling i egen ledelsespraksis.

Du arbejder med: 

  • teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • analyse af egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov relateret til bæredygtighed
  • at vurdere egen ledelsesmæssige kontekst og praksis i forhold til bæredygtighed.Modulet er for dig, der

... er leder, har ambitioner om at blive leder eller har ledelses- eller konsulentopgaver i forbindelse med at arbejde med bæredygtighed i egen organisation.