Del

Ledelse og bæredygtighed

Bæredygtighed, cirkulær økonomi, FNs verdensmål – det er begreber, som alle virksomheder og organisationer i forskelligt omfang må forholde sig til.

Som leder skal man kunne forstå, forholde sig til og handle på den globale og lokale dagsorden for bæredygtighed. Man skal forstå og kunne igangsætte processer i bæredygtighed og den rolle, man som leder har heri.

På dette modul styrker du dine kompetencer til at identificere mulige indsatsområder for bæredygtig udvikling og til at formidle forståelse for bæredygtighed i organisationen.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder vi med teorier og modeller om bæredygtighed med henblik på, at du får kompetencer til at:

  • Identificere organisatoriske indsatsområder og behov for kompetenceudvikling i for-hold til bæredygtig udvikling og forankring i ledelse og organisation.
  • Omsætte viden og færdigheder til bæredygtig ledelse og handling i praksis

Fagligt indhold

Modulet baserer sig på nyeste viden om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. I undervisningen arbejder vi med problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du kan reflektere over teorien i praksis og dermed forankre din læring og udvikling i egen ledelsespraksis. 

Du arbejder med:

  • Teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
  • Analyser af egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov relateret til bæredygtighed.
  • At vurdere egen ledelsesmæssige kontekst og praksis i forhold til bæredygtighed.


Modulet er for dig, der

Er leder, har ambitioner om at blive leder eller har ledelses- eller konsulentopgaver i for-bindelse med at arbejdet med bæredygtighed i egen organisationTilmelding
Som E-læring
26. januar 2021
Start dato: 26. januar 2021
Slut dato: 13. april 2021
Tidsangivelse: 26/1 9/2 2/3 16/3 afl.30/3, eksamen 12/4 og 13/4
Tilmeldingsfrist: 26. januar 2021
Pris: 8.000,00 DKK
Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her